Cerca del patró i seguiment d'una sèrie

L'anàlisi i la comprensió del patró, el seguiment de sèries, ja siguin numèriques ja siguin geomètriques, té més facilitat per l'alumnat quan les pot visualitzar, representar i manipular. L'ús de les TAC a l'aula fa que tot això sigui més ràpid i senzill. Esdevenen, doncs, un bon recurs perquè li faciliten la comprovació de les prediccions, l'ajuden a extreure conclusions i a fer generalitzacions de casos particulars.

Amb les activitats d'aquesta pràctica experimentareu amb sèries. Cercareu el patró i buscareu el lloc determinat que hi ocupa un element. També treballareu altres propostes que se us plantegen. Comprovareu a més quin paper hi ha jugat l'ús de les TAC.

Cerca del patró

Cerqueu el patró i continueu la sèrie.

Per aquesta pràctica utilitzeu l'applet completa el patró de l'Utah State University.

Cerca un patró

Construcció d'una sèrie a partir d'un patró

Feu una polsera de 24 boles a partir d'un patró que haureu construït.

Per aquesta pràctica utilitzeu l'applet patrons d'una sèrie del Freudenthal Instituut.

Tot i que està escrit en neerlandès és senzill d'utilitzar:

armband afmaken: construir la polsera

leegmaken: esborrar la construcció.

Construcció d'una sèrie

També es treballen els conceptes de múltiple i divisor que corresponen al bloc de numeració i càlcul .

Deixeu temps a l'alumnat perquè es familiaritzi amb l'activitat abans de parlar dels conceptes de múltiple i divisor.

Lloc que ocupa un element en una sèrie

Construïu un patró amb les boles i esbrineu de quin color serà la bola que ocupa un lloc determinat a la sèrie.

Per aquesta pràctica utilitzeu l'applet lloc d'un element dins una sèrie del Freudenthal Instituut.

Tot i que està escrit en neerlandès és senzill d'utilitzar:

maak vol: completar la sèrie

maak leeg: esborrar la sèrie

Lloc dins una sèrie

Es treballen els conceptes de múltiple i divisor i, alhora, es potencia el càlcul mental i escrit. Es relaciona amb el bloc de numeració i càlcul.

Durant el contrast l'alumnat verbalitzarà les estratègies de càlcul que ha utilitzat.

Cerca del patró d'una sèrie emmarcada dins un quadrat

La cerca del patró que ha generat una sèrie pot ser més complicada quan la sèrie està emmarcada dins un quadrat. En aquest cas el quadrat és de 10 x 10.

Per aquesta pràctica utilitzeu l'applet sèrie dins un quadrat del Freudenthal Instituut.

Tot i que està escrit en neerlandès és senzill d'utilitzar:

doos volmaken: construir

  • Busqueu el patró i comproveu-lo:
  • Anoteu el patró a la casella rectangular per una comprovació posterior.
  • Contrasteu el resultat obtingut.

Sèrie emmarcada dins un quadrat

Pel contrast es pot projectar l'activitat amb el canó.

Resolució de problemes relacionats amb el bloc relacions i canvi

Les roses del meu jardí

Creixement d'una sèrie_1

Una plantació original

creixement d'una sèrie_2

Taules a les terrasses de la ciutat

Creixement d'una sèrie_3

Un home rac, rec, ric,.... Problema on es treballa el bloc de relacions i canvi.

Per saber-ne més

La criptografia: inventar-se codis, desxifrar missatges

Criptogrames web de Nacho Diego.

Sèries web de Nacho Diego.