Recursos TAC

En aquest mòdul es treballen recursos TAC, i no continguts específics de l’àrea, que poden ser útils per al professorat d’educació primària.

El món de la xarxa i d’Internet és viu i està en contínua producció i evolució. Per tant, el que en aquest mòdul es mostra és una part de la infinitat de recursos que hi ha, ja que és impossible citar-los tots.

Les pàgines web referenciades, enllaços, programes, applets… són vius i poden tenir modificacions en qualsevol moment, i poden ser objecte de millora i d’ampliació. Tanmateix, n’aniran sortint de nous que ens seran molt vàlids per a l’ensenyament de l’educació matemàtica.

Objectius:

  • Utilitzar recursos TAC en l’ensenyament de les matemàtiques
  • Utilitzar portals educatius
  • Utilitzar repositoris digitals
  • Utilitzar el vídeo com a recurs d’aprenentatge

Continguts:

  • Recursos TAC per a l’ensenyament de les matemàtiques
  • Portals educatius referenciats pel Departament d’Ensenyament
  • El web CREAMAT
  • Els repositoris digitals
  • Utilització del vídeo a l’aula

Pràctiques