Els blocs, un recurs didàctic

En aquesta pràctica us proposem que conegueu alguns blocs educatius i la lectura i reflexió sobre les seves possibilitats didàctiques.
Al document Els blocs: una fórmula a l'abast de tothom per exercir el poder digital http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/semtic/blocsintro.pdf del Departament d'Ensenyament s'hi pot llegir alguns fragments tan interessants com aquests:

"Un bloc és un lloc virtual on es poden realitzar aportacions, personals o col·lectives, al voltant de determinats temes sense necessitat de cap programa d'edició de pàgines web. […] fomenta el treball col·laboratiu i l'intercanvi gràcies a la possibilitat de comentar la informació que s'hi transmet."

"L'ús de blocs fa que l'alumne/a:

 • Creï els seus textos i llegeixi els dels altres
 • Elabori el pensament seqüencialment, cosa que li atorga un alt grau de control sobre el discurs
 • Faci ús del llenguatge hipertextual per a compondre la publicació en línia
 • Organitzi en categories cada nova aportació (post) dintre del discurs del seu bloc
 • Pugui integrar documents amb orientacions didàctiques al bloc mitjançant enllaços
 • Vegi potenciat el debat, la reflexió, la col·laboració permanent al voltant d'un tema
 • Socialitzi la seva feina i la informació
 • Pugui fer treballs de recerca en equip i en línia amb l'ajuda dels companys i companyes i el/la professor/a"

Els blocs: els dietaris d'Internet Un article del diari de l'escola de Vilaweb que reflexiona sobre els blocs:\\http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=1330632

Blocat és un servei per llegir i/o publicar blocs. L'usuari/ària pot crear gratuïtament el seu propi bloc en 4 passos.
http://www.bloc.cat/

XTECBlocs és l'espai des d'on el professorat i els centres poden crear tots els blocs que desitgin d'una manera senzilla intuïtiva i ben pautada. A la pàgina de XTECBlocs s'hi troba molta informació. Us aconsello que comenceu per clavar un cop d'ull als blocs que han fet des dels centres o el professorat, tot seguit mireu Funcionament dels blocs i ben aviat cliqueu Crea el teu bloc:
http://blocs.xtec.cat/
XTECBlocs
Seguiu els passos que indiquen des de les dues opcions que tens en aquesta imatge. Si encara no teniu un bloc propi o per a la classe, ara és el moment, animeu-vos! Els vostres alumnes agrairan poder treballar-hi!:

 • Escoles en Xarxa és un dels primers projectes escolars construïts amb el format de blocs. Aneu a la portada on hi trobareu les últimes aportacions dels centres, però prèviament conegueu una mica més aquest projecte.
  http://escolesenxarxa.vilaweb.cat/

Escoles en xarxa

 • Feu clic a El projecte on s'explica que Escoles en Xarxa és un sistema de blocs en línia de diversos centres de secundària (CRÒNIQUES) i primària (INTERCANVIS) que estan interessats:
  • en la implementació de les TIC en l'àmbit educatiu
  • en la pràctica del periodisme escolar
  • en l'ús de la llengua catalana arreu del domini
  • en la implicació en processos educatius innovadors

Visiteu regularment la pàgina de XTEC Blocs on trobareu destacats treballs de centres i professorat en blocs que us poden donar bones idees per elaborar propostes per al alumnes ben interessants.http://blocs.xtec.cat/