Dictats en línia

Una altra manera de portar a terme una activitat tan clàssica a les classes de llengua, com és el dictat, és utilitzar el material interactiu que aquí es presenta. Els alumnes han d'escoltar una frase o un petit text i, posteriorment, escriure'l a l'ordinador.

Veureu que hi ha diferents nivells de dificultat, la qual cosa fa que aquests materials siguin útils per a alumnes amb nivells d'aprenentatge diferents.

Aquests materials també poden ser adequats tant per al treball individualitzat a l'aula (amb la supervisió del professorat) com per a un treball individual fora de l'aula, com a activitat complementària o de refoç.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a Dictats en línia, on trobareu un conjunt de dictats preparats per practicar l'ortografia.
  Estan classificats per tres nivells: intermedi, de suficiència i superior.
  El nivell intermedi pot ser adient per als alumnes de cicle mitjà i el nivell de suficiència per a alumnes de cicle superior, amb el benentès que, en funció dels coneixements de cada alumne/a i dels continguts d'ortografia que convingui practicar, el professorat decidirà quin dictat cal fer.
  El nivell superior no és adient per a alumnes de primària.
  http://www6.gencat.net/llengcat/aprencat/dictats/index.htm
  Dictats en línia
 2. Ara cliqueu sobre el dictat Grafies s / ss / c / ç / z.
  Observeu que des de la pàgina a què heu accedit, podeu anar als altres dictats del mateix nivell.
  Si feu clic a aquesta icona Icona per accedir als dictats, accediu al dictat escrit, que serveix com a consulta prèvia, per llegir-lo, per copiar-lo i per a la correcció.
  Si feu clic a Icona per sentir els dictats, escoltareu el dictat. En aquest cas, els quatre primers dictats són frases i el dictat 5 és el fragment d'un article periodístic. Podeu parar l'audició sempre que convingui.
  A la mateixa pàgina, veureu instruccions tècniques i recomanacions didàctiques a: Prepareu el dictat i Escriviu el dictat.
  També hi ha un accés a la consulta de la Gramàtica de la llengua catalana (Institut d'Estudis Catalans) i a la consulta del Resum de gramàtica bàsica (Universitat de Barcelona).
  Dictats nivell intermedi
 3. Visiteu altres dictats per veure aquells que us poden ser d'utilitat a la vostra aula i per a alguns alumnes en concret.
Pràctica 2
 1. L'interactiu Ortografía conté l'apartat Dictados, que poden ser de gran utilitat per practicar l'ortografia en castellà.
  http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/dictados.htm
 2. A l'Analizador Morfosintáctico hi trobareu un recull de continguts i d'exercicis de morfologia i sintaxi que pot ser d'interès per a alumnes de cicle superior.
  http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/primaria/repaso1.php?enlace=1&prev=1.
  Analizador Morfosintáctico

Programació de l'activitat

 • Metodologia. El dictat, en principi, és una pràctica individual però, prèviament, els alumnes per parelles podrien preparar-se el dictat que han d'escoltar. També una vegada fet es pot autocorregir o fer correccions per parelles i comentar-ne els resultats.
 • Temps. La temporització és molt relativa i depèn del dictat i de les activitats prèvies que es demani a l'alumnat. També és una activitat que els alumnes poden practicar a casa i millorar els coneixements d'ortografia que no tinguin prou ben assolits.

És necessari que els alumnes, prèviament a l'audició i l'escriptura d'un dictat, l'hagin llegit, copiat i, amb el grup classe, s'hagi comentat l'escriptura d'aquells mots que tenen una dificultat especial

La fitxa de treball hauria de permetre l'autonomia de l'alumnat per realitzar aquesta tasca, pel fet que és una activitat que es repeteix força vegades al llarg del curs, una vegada apresa la manera de fer-ho ja no caldria tenir més instruccions.