Escriure amb el JClic

El conte és un recurs molt apropiat per als alumnes que han d'iniciar-se en l'escriptura. Normalment, abans de demanar als alumnes que escriguin un conte, igual que per a la majoria d'activitats escolars, és necessari fer activitats prèvies i oferir als alumnes models de l'activitat encomanada. Alguns dels contes elaborats amb el programa JClic per a alumnes de primària tenen un format molt senzill i permeten fer les activitats que el JClic del conte proposa, o ser utilitzats com a model per a l'escriptura d'un conte nou.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a edu365.cat | primària | català | activitats o bé a edu365.cat | primària | castellà | activitats.
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/activitats.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/activitats.htm
 2. Cliqueu a La Caputxeta vermella o a La Caputxeta vermella 2, un conte molt conegut per tots els nens i nenes.
  Tots dos projectes d'activitats JClic els trobeu en català i en castellà. Tingueu en compte que aquestes activitats no varien en funció de la llengua, són les mateixes.
 3. Primer exploreu una activitat d'escriptura a La Caputxeta vermella o Caperucita Roja. Cliqueu sobre Escriure noms personatges. Vegeu com el grau de dificultat d'aquesta activitat proposada és baix: només es demana als alumnes que copiïn el nom dels personatges del conte. Evidentment, és convenient que els alumnes facin les activitats prèvies, on veuran aquests noms escrits.
  La Caputxeta Vermella
 4. Ara aneu a La Caputxeta vermella 2 o Caperucita Roja 2, el grau de dificultat és més gran i ofereixen moltes més activitats.
  Aquí teniu el conte explicat per escrit i en àudio. També podeu escollir activitats que tenen diversos graus de dificultat. Aquests paquets d'activitats us poden ser de molta utilitat a l'aula perquè s'ajusten a un nombre ampli d'alumnes de cicle inicial.
  Tingueu en compte que aquí se us proposa analitzar les activitats d'expresió escrita amb el benentès que sempre didàcticament són posteriors a l'elaboració de les activitats de comprensió oral i escrita.
  Caperucita Roja 2
  Visiteu les activitats següents:
  • 4. Semántica
   • 4.7 Escribir palabras con apoyo visual
   • 4.8 Escribir palabras con apoyo de silueta.
  • 5. Frases y textos
   • 5.2 Construir frases con preguntas ¿Quién es? ¿Qué hace?
  • 6. Adivinanzas
   • 6.3 Escribir la solución
 5. En format de JClic, hi ha altres materials en català i en castellà que podeu trobar l'accés a la part dreta de la portada de la XTEC | JClic. http://clic.xtec.cat/
  Es pot accedir a la web del JClic en català, castellà i anglès; opteu per clicar a català.
  Zona CliczonaClic
 6. Ara que ja hi heu entrat, observeu, a la part superior, una sèrie de botons que es depleguen i que permeten accedir a diferents subapartats (el contingut està descrit a la mateixa pàgina, a sota dels botons).
  Llegiu la descripció de cada apartat i visiteu-ne alguns. http://clic.xtec.cat/ca/index.htm
  JClic/activitats/cerca
 7. Cliqueu a Activitats | Cerca. Aquí teniu la possibilitat de fer una cerca.
  Seleccioneu els paràmetres tal com s'indica a les il·lustracions: veureu els materials JClic que el professorat ha considerat idonis per a la llengua catalana i castellana a primària.
  En el moment de fer la cerca, per a llengua catalana de primària, hi ha 119 projectes i, per a llengua castellana, n'hi ha 150.
  Tingueu present que contínuament s'incorporen materials nous que el professorat generosament elabora i posa a disposició de tota la comunitat eductiva per si li és d'utilitat, per la qual cosa el nombre de JClic creix.
  Canvieu els paràmetres de cerca, a l'apartat Nivell: Secundària. La cerca dóna resultats diferents. Tingueu en compte que alguns d'aquests materials també us poden ser d'utilitat per a cicle superior de primària.
  Cerca d'activitats Cerca d'activitats
 8. Una vegada hagueu clicat sobre un dels materials, veureu una pàgina informativa que conté: la descripció del contingut, les parts del paquet d'activitats, el nom de l'autor/a i l'accés a les dues versions del material en JClic i en Clic 3.0. En alguns casos, com el que se us ha presentat anteriorment, l'activitat està disponible en més d'una llengua.
  Per veure els materials en línia, s'aconsella que utilitzeu la versió JClic: Engega'l (applet).
  Engega l'applet
 9. Torneu a la pàgina de cerca i feu les cerques que cregueu oportunes per trobar materials que us puguin fer falta per treballar diversos continguts a la vostra aula.

Programació de l'activitat

 • L'activitat que tot seguit es proposa queda inserida en la programació d'una unitat didàctica a l'entorn de la creació d'un conte construït de forma col·laborativa en grup de tres o quatre alumnes.
  Evidentment, és necessari que els alumnes, prèviament a l'inici del treball, sàpiguen molt bé quines són les pautes que han de seguir tant pel que fa al model com al format que han de lliurar en acabar tota la tasca.
  En els dos aspectes citats, és fonamental que el desenvolupament de l'habilitat d'escriptura no quedi presentada com un contingut aïllat. A la seqüència de treball, cal preveure les activitats prèvies relacionades amb l'audició i l'expressió oral que ofereixin models sobre els quals posteriorment els alumnes construiran l'escrit.
 • Espai. Les activitats per a la creació d'un conte escrit necessiten dos espais de treball: amb ordinadors i sense ordinadors, per la qual cosa disposar d'algun ordinador a l'aula de treball és molt idoni. D'aquesta manera, es pot accedir a l'ordinador per efectuar consultes, lectures o audicions en el moment que cada grup, seguint el seu ritme d'aprenentatge, ho necessita, i així no cal desplaçar-se a una altra aula.

La situació òptima és aquella en què els alumnes poden seguir de forma autònoma els exercicis redactats en una fitxa de treball.
En alguns casos, es necessitarà l'ajuda del professorat per interpretar-les.
La fitxa de treball que s'ofereix redactada en català pot redactar-se en castellà, i els mots que s'han escollit poden canviar-se segons el camp semàntic que es vol practicar.