Au,llegim! i ¡Vamos a leer!

Au, llegim! i ¡Vamos a leer! són uns aplicatius que presenten activitats interactives de comprensió lectora a partir de la lectura d'un llibre d'autor/a juvenil per als cicles mitjà i superior de primària, esperem que cada vegada hi hagi més títols i així disposar de lectures preparades.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Des del portal edu365.cat accediu a Primària, Llengua catalana i Llengua castellana, vegeu aquest dos aplicatius: Au, llegim! o ¡Vamos a leer!
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/index.htm
   Au, llegim!¡Voy a leer!
 2. Explorarem un llibre en català i un en castellà, trieu Tarik de la gran caravana i Siete reporteros y un periódico. Observeu que a la part superior sempre hi ha dos apartats: El primer és previ a la lectura i el segon per a després de llegir el llibre.
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/tarik/index.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/reporteros/index.htm
  Au, llegim!!¡Vamos a leer!
 3. Entreu a Comencem a llegir i Empieza a leer: veureu que conté entre quatre i sis pàgines d'activitats sobre l'autor/a, una fitxa del llibre per completar, preguntes sobre el format de l'obra o informacions algun tema que s'hi relacioni.
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/tarik/comencem1.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/reporteros/empiezo1.htm
  Au, llegim!!¡Vamos a leer!
 4. A Ja l'hem llegit i Ya lo he leído les activitats estan centrades en la comprensió del llibre: argument, personatges, espai i temps. També hi podeu trobar algunes propostes sobre l'estructura de la novel·la amb preguntes entenedores per a alumnes de cicle mitjà o superior. Aquest segon apartat conté entre sis i nou pàgines d'activitats; la majoria són autocorrectives, però també hi ha propostes que es poden imprimir i realitzar a l'aula sense ordinador.
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/tarik/llegit1.htm
  http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/lecturas/reporteros/leido1.htm
  Au, llegim!!¡Vamos a leer!
 5. Ara visiteu les altres lectures per veure la possibilitat de fer-les servir amb els vostres alumnes.

Programació de l'activitat

Tingueu en compte que aquests aplicatius cal incloure'ls -en principi- en una programació del curs prou àmplia per tal que prevegi:
a) La lectura d'un llibre en suport paper
b) Activitats orals a l'aula
c) Activitats interactives prèvies i posteriors a la lectura
d) Activitats d'escriptura en suport paper tot fent ús del tractament de textos a l'ordinador o de forma manuscrita.

Les formes com arriba la lectura als nenes i nenes és cada vegada més diferent, el llibre i d'altres suports paper conviuen amb lectures de tota mena de pantalles (ordinadors, mòbils, televisor, mp4…)

Informació complementària

 • La premsa escrita és un recurs útil per a la comprensió lectora, que permet múltiples activitats a tots els cicles de primària. Tota la premsa diària disposa de suport digital, podeu utilitzar un cercador per trobar-los, només cal posar-hi el nom del diari desitjat.

Diari de l'Escola de Vilaweb ofereix setmanalment reportatges sobre un tema per ser utilitzats a l'aula. Visiteu-hi l'Hemeroteca | Llengua i literatura
http://www.edu365.cat/diariescola/

* Unitats didàctiques sobre la premsa:

Librosvivos.net | La prensa escrita, http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1093
MUD ¡Qué noticias!, http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/noticias/index.htm