Els fòrums

Participar en un fòrum permet als nostres alumnes intercanviar opinions, interessos i conèixer d'altres nens i nenes de la seva edat que viuen en d'altres poblacions que difícilment podrien entrar-hi en contacte.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Què llegeixes? és un fòrum destinat a la lectura pensat per a diferents franges d'edat, participar-hi a partir d'activitats programades d'aula pot ser un incentiu per a la lectura. Aquest fòrum permet que cada mestre/a prepari una proposta didàctica que respongui als interessos del seu alumnat. La subscripció és gratuïta.
  http://www.quellegeixes.cat
  Què llegeixes?

Participar en fòrums, xats, entorns socials, etc. fa que cada vegada la seguretat a Internet sigui més important i convé que el professorat conegui tant els perills com els mitjans preventius que cal explicar i conscienciar entre el nostre alumnat. A Internet segura de l'edu365.cat podeu trobar-hi informació i pràctiques per treballar aquest tema amb els vostres alumnes.\\http://www.edu365.cat/internetsegura/index.htm
Són d'especial interès els documents en format .pdf de la Comissió de LLibertats i Informàtica, Manual Pràctic de 9 a 11 anys

D'altres materials
 1. Tipologia textual és un material de la Junta de Castilla-León per a la comprensió lectora. Està pensat per a cicle mitjà i superior de primària.
  Observeu a la primera imatge els continguts que s'hi treballen. Tot seguit cliqueu el primer Descripción per veure les propostes de l'aplicatiu.
  http://recursos.crfptic.es/recursos/lengua/index.htm
  Tipologia textual-contenidosTipologia textual-contenidos generales
 2. Observeu les icones de la part superior i inferior de la pantalla on hi trobareu una guia del professorat y la taula dels continguts d'aquest apartat. cada dibuix marcat es correspon amb una tipologia de continguts.
  Tipologia textual-contenidos apartado descripción
 3. Ara visiteu els diferents apartats referits a Descripción i després aneu a la pàgina inicial per analitzar d'altres tipologies textuals i veure si alguna d'aquestes activitats us serveix per a la vostra pràctica d'aula.}