Endevina...Endevinalla

Les endevinalles són un bon recurs per a la comprensió i expressió orals i escrites especialment per als primers cicles de primària que poden incorporar-se de manera flexible a les programacions d'aula. A la xarxa podeu trobar un gran nombre d'endevinalles en català i en castellà a diferents portals educatius, només us cal fer servir un cercador per veure'n un bon grapat.
A la pràctica 1 veureu M'endevines i a la pràctica 2 Endevina… Endevinalla.

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica 1
 1. Aneu a edu365.cat | Primària | Català M'endevines on hi ha endevinalles classificades per quatre nivells de dificultat. Les podeu llegir, escoltar, canviar-hi el tipus de lletra, utilitzar la ajuda per quan resulten massa difícils, etc. Són un bon recurs per incorporar a les vostres programacions d'aula.
  http://www.edu365.cat/infantil/endevinalles/portada.htm
  M'endevines M'endevines
Pràctica 2
 1. Endevina… Endevinalla és una pàgina on hi trobareu 171 endevinalles compostes per una animació i un text. Han estat elaborades per assistents a la ll Jornada Tècnica de fotografia digital a l’aula.
  Es tracta d’un material interessant que pot servir per practicar la comprensió lectora i que també desperta la intuïció i la creativitat.
  Les endevinalles estan numerades i classificades en sis blocs diferents i segons el seu grau de dificultat. És una activitat adient per a tots els cicles de primària.
  http://www.xtec.cat/~aperafit/p/endevina/pres.htm
 2. Quan entreu, a la part central de la pàgina, trobeu cinc punts que podeu veure desenvolupats si hi cliqueu a sobre:
  • Presentació del material.
  • Totes les endevinalles: l’esquema de les endevinalles classificades per temes i per dificultat.
  • Aprofitament didàctic: propostes d’explotació de les endevinalles.
  • Criteris de classificació: l’explicació de com han estat classificades (verd: fàcil, blau: normal i vermell: difícil).
  • Materials de suport: altres idees i materials que us poden ser útils.
 3. A l’esquerra de la pàgina del menú, trobareu un quadre amb la numeració de totes les endevinalles classificades per colors segons la seva dificultat.
 4. A tall d'exemple, cliqueu el número 136. Apareix, al centre de la pantalla, la fotografia, en forma de pista, i, a sota, el text de l’endevinalla.
  Per saber la solució, cliqueu a Comprova-ho. Si cliqueu al botó situat a la part esquerra, podeu anar a l’esquema on les endevinalles estan classificades per temes.
  EndevinallesComprovar-ho

Programació de l'activitat

 • Metodologia. Els interactius sobre endevinalles es poden fer servir a qualsevol cicle de primària. El professorat haurà de seleccionar primer quines són les endevinalles més adients per als seus alumnes perquè a la xarxa se'n poden trobar moltes en portals o pàgines que són poc recomanables per a la mainada.
  Es poden treballar a classe, en grups petits, per parelles i, fins i tot, individualment. Les que us presentem en aquesta activitat estan pensades per fer-se als ordinadors, però també podeu recollir unes quantes endevinalles i tenir-les a la classe com a Racó d’endevinalles.
 • Temporització. Es pot dedicar una estona dins una sessió de llengua o s'hi pot dedicar una sessió sencera, dependrà de la dinàmica de cada grup i de les intencions educatives del mestre/a. L’activitat es pot repetir sempre que es cregui convenient.

El racó de les endevinalles no sempre ha de ser en suport paper, un bloc pot ser molt útil per treballar de forma col·laborativa: endevinalles, dites, acudits, refranys, etc.
És una bona manera d'implicar en tasques escolars a les famílies.
Una fitxa de treball amb instruccions el més senzilles possible sempre és útil.

Informació complementària

Català
Castellà
 • Jugamos aprendiendo conté endevinalles i jocs de paraules.

http://projecte.xtec.cat/centres/a8027249/revista/xerraire%2035/jugamos%20CM.htm