Entrena't per llegir

A l'interactiu Entrena’t per llegir, hi ha una sèrie d’activitats de lectura eficaç pensades per millorar la comprensió i la velocitat lectora. Estan graduades per nivells de dificultat, per la qual cosa es poden utilitzar a tots els cicles de primària. Aquí se'n presenta una que pot ser adient per a cicle mitjà.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a edu365.cat | Primària | Català | Entrena’t per llegir. Veureu un botó a la dreta que permet saltar-vos la presentació i arribar fins a la imatge que teniu tot seguit.
  Observeu que hi ha un apartat d'Orientacions destinat al professorat, on s'exposen els objectius, les característiques d'aquest interactiu, els components del procés lector i les habilitats que s'hi desenvolupen.
  El llibre verd conté les activitats per a cicle inicial, el llibre groc correspon a cicle mitjà i el vermell és l’adequat per a cicle superior.
  http://www.edu365.cat/entrena/index.htm
  Entrena't per llegir
 2. Cliqueu a sobre del llibre groc, Mig fons. S’obre una pantalla on apareixen sis llibres, passeu-hi per sobre amb el ratolí i veureu els diferents temes o centres d'interès en els quals s’agrupen les activitats.
 3. Obriu la primera unitat: Bruixes. Passeu amb el ratolí per sobre de les icones de l’esquerra de la pantalla, a cada una d’elles us apareixerà una bafarada amb el nom de l’activitat. Tot seguit, visiteu les activitats.
  http://www.edu365.cat/entrena/groc/bruixes/
  Bruixes
 4. Fem gimnàstica amb els ulls Fem gimnàstica amb els ulls conté dos exercicis de memòria visual que es repeteixen a totes les altres unitats.
 5. A Troba la paraula Troba la paraula s'han d’ordenar paraules separades en síl·labes.
 6. Fixa la vista Fixa la vista consisteix a buscar, en una llista, les paraules repetides.
 7. Quan trigues a llegir-ho bé? Quan trigues a llegir-ho bé? permet saber el temps que trigueu a llegir una llista de paraules. És una activitat de velocitat lectora que també es troba a totes les altres unitats.
 8. Fem memòria Fem memòria conté exercicis de memòria visual.
 9. A Llegeix Llegeix hi ha un exercici, molt visual, de comprensió lectora.
 10. Quan hagueu visitat les activitats anteriors, torneu a la pàgina inicial des del llibre de color groc, situat a la part superior dreta de la pantalla. Visiteu altres unitats per veure les més adients per al vostre grup d'alumnes, o aquelles que poden adreçar-se a les necessitats d'un alumne/a concret.

Cal tenir en compte que per fer aquesta pràctica els altaveus dels ordinadors han d'estar en perfecte estat de funcionament. Tanmateix, convé que cadascun dels ordinadors disposi d'auriculars perquè cada alumne/a pugui escoltar el dictat sense sentir el dels altres, ja que això, a més de dificultar-ne la correcta comprensió, provoca força enrenou a l'aula.

Programació de l'activitat

 • Metodologia. És un material que convé treballar a l’aula, cada alumne/a en un ordinador, si és possible. Se li pot treure molt profit en el cas de nens i nenes amb dificultats de comprensió, o per millorar la velocitat lectora.
  També permet que els alumnes practiquin algunes activitats a casa o durant els períodes de vacances.
 • Temporització. Són exercicis que es poden fer periòdicament al llarg del curs. S'hi pot dedicar, per exemple, una sessió al mes.

Informació complementària

Català
 • A la pàgina delCEIP Jacint Verdaguer trobareu una gran varietat d’exercicis per ordenar, completar, trobar la paraula amagada, memoritzar, buscar les diferències, dictats, fer còmics, etc. que són de gran ajuda per a la comprensió lectora i per fixar aprenentatges lingüístics en general.

http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/