Contes per entendre i entendre's

Una de les tradicions més universals és la d'explicar rondalles, llegendes, faules i d'altres narracions que, com sabeu, parlen sovint de sentiments i sensacions que compartim tots els humans. Per això, resulta interessant utilitzar contes amb l'alumnat de cicle inicial, ja que permeten dur a terme activitats de comprensió i de comunicació.

Desenvolupament de la pràctica

Pràctica 1
 1. Clic,clic,clic, cuentos interactivos és un recull de contes amb il·lustracions de gran qualitat, molta interactivitat i explicacions del conte en àudio. Per tal que l'alumnat segueixi les explicacions i pugui interactuar amb els personatges dels contes s'ha de saber que demana molta atenció i possibilita exercitar la comprensió escrita i oral del conte que sempre va acompanyat d'animacions de les imatges.
 2. Abans de preparar activitats per a l'aula convé que el professorat conegui les intencions i possibilitats d'aquests contes per la qual cosa llegiu Cómo funciona.
 3. Vegeu que Los cuentos estan formats per dos blocs Iván i Navi, per a nens i nenes de 3 a 6 anys, i El mundo al revés, de 6 a 8 anys.
  http://www.cuentosinteractivos.org/
  Clic,clic,clic, cuentos interactivosClic,clic,clic, cuentos interactivosClic,clic,clic, cuentos interactivosClic,clic,clic, cuentos interactivos
Pràctica 2
 1. Accediu al Racó de contes. Com podeu veure, hi ha tot un seguit d'opcions que poden ajustar-se al perfil de l'alumnat de cicle inicial al qual adreceu l'activitat.
  http://www.xtec.cat/recursos/lit_inf/contes/
  Racó de contes
 2. Ara, trieu-ne un que pugui ser útil per a un grup format per alumnes de diferents orígens. Es tracta de tot un clàssic: el conte d'El lleó i el ratolí.
  http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/lleo/conte.htm
  El lleó i el ratolí
  Com veieu, està en diferents idiomes. L'aplicatiu és molt senzill: una vegada es tria l'idioma, comença la sèrie de diapositives amb text (trieu la versió catalana).
  Conte en català
  Per moure's per les diapositives, només cal fer clic sobre Següent per passar a la següent i sobre Anterior per tornar a l'anterior.
 3. Si feu la prova amb la versió en xinès, per exemple, obteniu aquesta diapositiva:
  Conte en xinès

La idea inicial és utilitzar els contes com a recurs per a alumnat nouvingut de procedència diversa, com a eina de contacte intercultural.
El procés és: a) lectura del conte en la llengua originària (sempre que sigui possible; b) explicació oral del conte, en català, una vegada se n'ha comprès el contingut lèxic; c) debat o activitat de creació/difusió de tradicions narratives dels llocs d'origen.
Evidentment, tot depèn del nivell de competència comunicativa que hagi assolit l'alumnat a qui es destina l'activitat. Després es pot treballar amb el material que s'ha vist a la segona part de la pràctica, una vegada s'ha comprovat el nivell de competència de l'alumnat.
L'activitat inicial es pot dur a terme en una sessió. Per a l'intercanvi de comentaris i el debat, per a la creació, s'hi poden dedicar una parell de sessions més.

Una proposta interessant, sempre en funció del nivell de competència de l'alumnat, és l'elaboració de la presentació d'un conte creat pels nens i les nenes, que després es pot publicar a la pàgina web del centre.
La web 2.0 ofereix moltes possibilitats per crear i publcar contes. Visiteu a l'edu365 l'apartat CREA on trobareu moltes possibilitats per fer visibles les produccions dels alumnes http://www.edu365.cat/crea/