Entendre

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques
 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 1. Comprensió autònoma de textos escrits i audiovisuals per tal de saber respondre i formular preguntes
 2. Comprensió a partir d'audicions i lectures de la literatura de tradició oral: endevinalles, rondalles, cançons, contes, dites, etc.
 3. Ús d'estratègies afavoridores per a la comprensió lectora abans, durant i després de la lectura
 4. Resposta e preguntes a partir de la lectura d'un text o d'una novel·la juvenil la resposta de les quals comporti reelaboració
 5. Lectura en contextos multimèdia en el que s'interrelacionin elements visual i verbal (oral i escrit)

Contingut del mòdul

 • Presentació de materials que es poden trobar a Internet que, d’alguna manera, permeten treballar la comprensió lectora
 • Anàlisi d’aquests materials i possibilitats d’aplicació a l’aula
 • Recomanacions d’altres webs interessants sobre les quals podeu fer activitats de comprensió

Pràctiques

 • Pràctica 1: Clic,clic,clic, cuentos interactivos i Contes per entendre i entendre's. Són contes amb activitats destinades a l’alumnat de cicle inicial
 • Pràctica 2: Entrena't per llegir. Activitats destinades de lectura eficaç per a alumnes de tots els cicles
 • Pràctica 3: Endevina. Activitats per a l’alumnat de cicle superior
 • Pràctica 4: Què llegeixes?, la participació en un fòrum de lectura de llibres i Don Quijote, activitats que poden ser utilitzades per a alumnes de cicle superior de primària
 • Pràctica 5: Au llegim! ¡Vamos a leer!. Activitats per a alumnes de cicle mitjà i superior de primària