Sóc com sóc

Muds de Mots aplega tot un conjunt d'activitats graduades per a l'ampliació del lèxic destinades a l'alumnat nouvingut, però que poden ser molt interessants per a nens i nenes de cicle mitjà i superior de primària.

Desenvolupament de la pràctica

1. Aneu a edu365.cat | Primària | Llengua catalana | Muds de Mots per veure l'estructura i el funcionament del web.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

Muds de mots

2. Fixeu-vos que el web està estructurat en quatre nivells de dificultat: Inicial, Intermedi, Avançat i Expert. Els dos últims estan pensats clarament per a ESO i Batxillerat

Nivells de dificultatNivells de dificultat

Cada nivell presenta tres blocs, cadascun dels quals conté cinc o sis apartats. Finalment, cada apartat proposa tres o quatre activitats.

Cliqueu a El nom de cada cosa 1 | Sóc com sóc del bloc Inicial.

El nom de cada cosaSóc com sóc

Podreu veure que hi ha quatre activitats possibles. Feu la primera, l'Activitat 1: les dues imatges que es presenten tenen unes caixes buides que cal omplir amb les paraules que es troben a la part inferior de la pantalla. En passar el cursor per damunt de cadascuna de les etiquetes de les paraules, podrem escoltar com es pronuncien. Arrossegueu cadascuna de les etiquetes a l'espai oportú de les fotografies.

Caixes per omplir i etiquetes de les paraules

Fixeu-vos que a la part superior dreta hi ha dos botons: Comprova (per corregir l'activitat una vegada finalitzada) i Instruccions (ens diu què cal fer).

ComprovaMuds de Mots. Instruccions

3. Després d'haver fet l'exercici proposat i algun altre, torneu a la pàgina principal i entreu en altres nivells i feu alguna activitat. Observeu quines poden ser útils per als vostres alumnes o quines donen respostes adients a ritmes d'aprenentatges diversos.

Programació de l'activitat

  • Aquesta activitat podria formar part d'una programació en la qual, prèviament, tot el grup classe identifiqués en veu alta les diferents parts del cos i, posteriorment, per parelles, es duguessin a terme les activitats a l'ordinador. La situació òptima seria aquella en la qual els alumnes poguessin seguir de forma autònoma els exercicis redactats en una fitxa de treball.
    Se suggereix un agrupament per parelles, ja que la presa de decisions sobre les opcions que es demanen en els exercicis, suposa un intercanvi necessari que estimula i enriqueix la comunicació.
    • Temps: L'activitat prèvia de tot el grup pot suposar una sessió, segons la dinàmica que se segueixi, l'activitat a l'ordinador és d'uns quinze minuts, i l'intercanvi amb el professor/a a partir de la imatge de la fitxa de treball demana un mínim de cinc minuts per parella d'alumnes. Ara bé, aquesta temporització és molt relativa i depèn de l'acció docent que el professor/a decideixi portar a terme.

Recordeu que per escoltar fitxers d'àudio cal tenir instal·lat prèviament algun reproductor de so (Real Player, QuickTime, etc.).

Informació complementària

Vegeu materials des dels quals també es poden preparar continguts sobre lèxic referit a les parts del cos en particular i sobre altres camps semàntics.

Català i castellà
  • Pel que fa a material per a l'estudi o l'ampliació del camp lèxic relacionat amb el cos humà, consulteu el GALÍ. Per accedir-hi, aneu a: edu365.cat | ESO | Llengua catalana | GALÍ | Aprenentatge lliure | Qui sóc. Com sóc. Iniciació | El cos. És un conjunt de paquets d'activitats Clic que ofereixen la possibilitat d'un aprenentatge guiat o lliure i molt material d'àudio. Tots dos aspectes són molt interessants quan els destinataris són alumnes que tenen poc domini de la llengua catalana.
    http://clic.edu365.cat/gali/gali/gali.jsp