Aventura't amb l'ortografia

Continuem amb l'ortografia. Tot seguit vegeu un material interactiu elaborat amb JClic amb exercicis graduats per dificultat que permeten atendre els diferents ritmes d'aprenentatge de cada nen i nena.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a edu365.cat | primària | Aventura't amb l'ortografia. Observeu que per a cada grau de dificultat hi ha un personatge que presenta i condueix les activitats. A sota de cadascun d'aquests personatges podeu llegir la llista de 10 paquets d'activitats JClic amb el títol que ja dóna pistes sobre els continguts.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm
Aventura't amb l'ortografia

 1. Aneu a l'apartat Orientacions on hi trobareu:
  • Les característiques i els objectius del material
  • La programació dels continguts per a cada grau de dificultat (nivell 1, nivell 2, nivell 3) que es corresponen, aproximadament, amb els cicles de primària
  • Full de seguiment per imprimir i anotar resultats i activitats realitzades
  • Les característiques tècniques. Tingueu en compte que el JClic necessita de la instal·lació de complements i aquí trobareu l'enllaç cap a la pàgina on es donen les instruccions per instal·lar-los correctament.

Si no teniu l'actualització del JClic feta, ara és el moment de fer-la, perquè durant aquest curs, haureu de visitar materials elaborats en JClic i així ja ho tindreu preparat per veure'ls.

 1. Observeu en algunes unitats que no tots els paquets d'activitats són idèntics en la seva presentació o la tipologia, però en totes les unitats sempre hi trobareu:
  • Lectures i audició de contes o fragments de relats
  • Exercicis de diferent tipologia on hi cal: associar, relacionar, llegir, escriure, escoltar, identificar, memoritzar, mots encreuats, etc.
  • Deducció de normes gramaticals
  • Dictats de paraules o frases
 2. Tots els paquets d'activitats permeten fer un seguiment dels exercicis que l'alumne/a ha realitzat i obtenir informacions sobre la marxa de la sessió. Per veure-ho, feu clic sobre la icona marcada a la imatge.
  Accés als resultats dels exercicis

Tot seguit us apareixerà una pantalla similar a la que teniu aquí sota, s'hi pot observar quins exercicis s'han realitzat i prendre nota del resultat que ha obtingut l'alumne/a:
Resultats dels exercicis

Programació de l'activitat

 • Metodologia: La competència comunica lingüística, en la seva concreció en els continguts de l'àrea de llengua, ja preveu que aprendre a escriure suposa l'adquisició d'habilitats complexes com la de saber aplicar normes; l'aprenentatge de les quals esdevé una tasca feixuga i en general poc estimulant per a l'alumnat.
  L'ortografia no convé aprendre-la com un recull de normes per resoldre exercicis, convé que esdevingui una necessitat per tal que els nostres escrits siguin entesos i expressin fidelment tot allò que nosaltres volem comunicar als lectors, els alumnes han d'accedir a les normes ortogràfiques per camins diversos de tal manera que arribin a l'adquisició de la norma d'una manera deductiva i a partir sempre de l'interès que se'ls desperti per veure una producció pròpia escrita amb correcció.
  Aquest material ens sembla que respon, poc o molt, a aquesta visió didàctica i intenció educativa, però serà l'aplicació que el professorat en faci la que permetrà que esdevingui quelcom útil i profitós per a la correcta escriptura.
 • Temporització: El treball previ a l’activitat pot ocupar una sessió de llengua a l’aula, i la tasca d’ordinador pot durar una o dues sessions. L'elaboració de l'activitat no ha de suposar més de trenta minuts, després, és convenient intercalar una altra tipologia d'activitat.

No tot l'alumnat ha de realitzar simultàniament els mateixos exercicis per la qual cosa seria òptim disposar a l'aula de classe d'ordinadors.
Els exercicis d'ortografia s'haurien de realitzar quan es presentés una necessitat per part de l'alumnat, aleshores respondrien a quelcom significatiu.

Informació complementària

Castellà

Visiteu també alguns aplicatius que presenten activitats per fixar normes ortogràfiques per a llengua castellana: