Ortografia bàsica

L'objectiu d'aquesta pràctica és donar a conèixer Ortografia bàsica a cicle inicial: un lloc web en què es presenten, de manera visual i amigable, una colla de normes ortogràfiques bàsiques per a l'aprenentatge de l'escriptura. Tot i que el material que s'hi pot trobar està adreçat, bàsicament, a alumnes de cicle inicial d'ensenyament primari, pot ser perfectament vàlid, també, per als alumnes nouvinguts o d'incorporació tardana.

Desenvolupament de la pràctica

 1. Aneu a edu365.cat | primària | català | Ortografia bàsica a cicle inicial. Una vegada estigueu a la pàgina principal, feu clic a Alumnes.
  http://www.xtec.cat/aulanet/ud/catala/ortografia/ortografia.html
  Ortografia bàsica a cicle inicial
 2. A la pàgina que teniu en pantalla, heu d'escollir un dels sis temes que es proposen. En el vostre cas, opteu pels Plurals.
  Plurals
 3. En fer clic al primer apartat, Plurals, us apareixen un parell de pantalles amb explicacions teòriques del tema escollit.
  Plurals
 4. Seguidament, feu clic a la part dreta de la pantalla, on diu Ara prova-ho tu, per arribar a l'apartat pràctic, en què heu d'escriure els plurals dels mots presentats. Una vegada escrits els noms, heu de fer clic a les fletxes per comprovar si ho heu fet correctament.Tal com podeu comprovar, hi ha quatre pàgines d'aquest tipus que podeu fer consecutivament.
  Ara prova-ho tu
 5. Tot seguit, practiqueu a altres apartats amb continguts d'ortografia diferents.
  Exercici
 6. A l'esquerra, observeu el botó Mapa, que porta al mapa del lloc web i des del qual també podeu accedir a qualsevol dels apartats, tant pel que fa a la part teòrica com a la pràctica.
  Aquesta pantalla té dues parts ben diferenciades: la superior, adreçada als alumnes (és la part que ja heu vist) i la inferior, adreçada als mestres, que està formada per la Guia i l'Avaluació.
 7. Si feu clic a la Guia, arribareu a l'apartat d'objectius i continguts i als aspectes didàctics i d'organització, per a l'alumnat i per al professorat.
 8. Si cliqueu a Avaluació, entrareu a l'apartat en què els alumnes podran comprovar el seu grau de coneixement dels continguts practicats.

Teniu la possibilitat d'imprimir el que hi ha a la pantalla, tant si les caselles són plenes com buides. Així, podeu resoldre l'avaluació a mà o podeu demanar a l'alumne/a que, una vegada omplerts tots els buits, ho imprimeixi i us doni el resultat.

Programació de l'activitat

 • Metodologia. Tot i que l'activitat està concebuda per a alumnes de cicle inicial d'ensenyament primari, pot ser adequada per a alumnat nouvingut o per a d'altres cicles. Són activitats previstes per realitzar-se individualment. Abans de començar, cal una explicació prèvia per part del professorat i és un interactiu que permet adaptar les activitats a diferents ritmes d'aprenentatge i coneixements.
 • Temporització. Si prèviament els continguts d'ortografia s'han presentat a l'aula, es pot dedicar una sessió al treball d'ordinador o simplement, si es disposa d'un ordinador a l'aula, el mestre/a pot decidir que un alumne determinat faci un treball individualitzat per practicar un contingut.
 • Recursos. Ordinadors amb connexió a Internet i amb accés a impressora.

Vegeu a tall d'exemple una fitxa de treball que pot servir de guia per elaborar-ne d'altres.

Informació complementària