Paraules

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 • Competència social i ciutadana
 1. Coneixement i ús de l'ortografia de base
 2. Observació del funcionament de la llengua
 3. Consulta al diccionari i corrector en format digital per al tractament de textos
 4. Ús de la terminologia gramatical
 5. Ús de recursos TIC per al treball amb estructures lingüístiques
 6. Participació en activitats col·laboratives de forma autònoma per a l'ampliació del coneixement col·lectiu

Contingut del mòdul

 • Recursos d’Internet per a la programació d’una activitat d’aula amb continguts lèxics i ortogràfics
 • Cerca i anàlisi de materials interactius relacionats amb continguts lèxics i ortogràfics
 • Anàlisi de les possibilitats d’aplicació a l’aula de webs relacionades amb continguts lèxics
 • Participar en un entorn col·laboratiu per ampliar continguts de l'enciclopèdia lliure, Viquipèdia

Pràctiques

 • Pràctica 1: Ortografia bàsica. Activitats destinades a l’alumnat de cicle inicial
 • Pràctica 2: Aventura't amb l'ortografia. Activitats destinades als diferents cicles de primària
 • Pràctica 3: La llamada de la selva. Activitats destinades a l’alumnat de cicle mitjà
 • Pràctica 4: Sóc com sóc. Activitats destinades a l’alumnat de cicle superior
 • Pràctica 5: Viquipèdia. Interacció en una enciclopèdia en col·laborativa. Coneixement d'altres diccionaris i enciclopèdies. Activitats destinades a l’alumnat de primària i suport a la tasca docent