Contes i poemes

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 1. Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe
 2. Comprensió dels elements fonamentals d'un relat amb elements multimèdia (personatges, espai, accions)
 3. Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic basant-se en models observats tot aprofitant els mitjans multimèdia
 4. Ús de recursos TIC per a la producció de poemes, contes o narracions amb el suport d'imatges o sense
 5. Coneixement del funcionament de cerques per accedir a les col·leccions de llibres, contes, etc. de biblioteques digitals.
 6. Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i programari -adequat a l'edat- que permetin l'edició en línia de produccions escrites

Contingut del mòdul

 • Presentació de materials existents a Internet que permeten treballar contes i poemes tant per poder llegir-los com per poder escriure’ls
 • Anàlisi dels materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions d’aula
 • Coneixement de materials que permeten treballs col·laboratius i organització dels alumnes

Pràctiques

 • Pràctica 1: Poesi@.com. Material per a cicle inicial
 • Pràctica 2: Una mà de contes. Material adient per a alumnes de cicle mitjà
 • Pràctica 3: Caceres del Tresor. Activitat didàctica adient per a cicle superior
 • Pràctica 4: Els contes d'en Tom i la Laia. Contes per a llegir i escoltar a qualsevol cicle de primària
 • Pràctica 5: La Prestatgeria. Creació de llibres de manera col·lectiva