Jocs de llengua

Competències bàsiques i continguts de l'àrea de llengua relacionats amb les pràctiques

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència d'aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia i iniciativa personal
 1. Comprensió de mots i missatges en diferents contextos amb suport visual i animació.
 2. Interpretació del sentit de les il·lustracions en referència al text
 3. Identificació del lèxic amb ajut d'il·lustracions o sense
 4. Participació activa en jocs lingüístics (embarbussaments, endevinalles, rodolins i altres)
 5. Pràctica amb recursos TIC d'habilitats com: associació, deducció, relació, classificació. etc.
 6. Ús dels recursos TIC per fixar vocabulari bàsic i estructures lingüístiques de forma lúdica

Continguts d'aquest mòdul

 • Presentació de materials existents a Internet que permeten practicar diferents continguts de llengua, des d'una visió lúdico-didàctica
 • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions d’aula

Pràctiques

 • Pràctica 1: Vols jugar?. Material per a alumnes de cicle inicial
 • Pràctica 2: Endevinalles i Extraordinaria esencia. Dues MUD (miniunitats didàctiques) per a alumnes de cicle mitjà
 • Pràctica 3: Geronimo Stilton, Tren de pronoms i Super saber. Material per a alumnes de cicle superior i suport
 • Pràctica 4: Zona Alumn@s Primària-Juega/Aprende. Jocs d'atenció, associació d'imatges i sons, etc. Apropiat per a alumnes de qualsevol cicle