EL GRAFISME

El grafisme és un element que des de temps immemorials ha estat i és present en la nostra vida i, a través d’ell, podríem seguir l’evolució històrica de la societat on es trobés.

El missatge gràfic comunica i està format per dues parts que actuen al mateix temps: el contingut i la forma. El dissenyador transforma el missatge a transmetre en una forma, amb contingut textual i visual, però és el receptor qui té la capacitat final de donar-li significat. Depèn del qui o com sigui el receptor, el matex missatge pot tenir significats ben diferents.

Les lletres, les imatges i alguns elements auxiliars com línies o espais, formen el missatge gràfic, el qual anomenarem “grafisme”.

Avui, caminar per la ciutat és endinsar-se en un mar de signes gràfics i símbols. Arreu trobem línies pintades al terra, senyals de trànsit, indicadors, rètols comercials, anuncis, cartells… Cada vegada hi ha més varietat i són més sofisticats. Ho omplen tot de color i animació, però ¿contribueix realment tot això a l’educació visual de forma positiva? Més aviat diriem que hem d'anar depressa a educar-nos visualment, sinó tota aquesta multitud de grafismes podria arribar a envair el nostre pensament.

Uns elements de grafisme que podem relacionar amb el pas del temps són els rètols que trobem als comerços.

Anys enrera, la retolació feia servir materials com el ferro forjat o la ceràmica per transmetre la informació. Els rètols penjaven de les façanes dels edificis i hi quedaven ben integrats, destacaven discretament. Més endavant, els rètols van passar a pintar-se a les parets, utilitzant uns tipus de lletres característiques d’una època de les quals encara avui se’n poden trobar alguns exemples.

Actualment, tant els materials, els tipus de lletra o les formes i colors que formen els rètols són molt diversos perquè els programes informàtics permeten dissenyar-los fàcilment. Moltes vegades no es té massa en compte on s'han de situar.

Si bé és cert que ens omplen la ciutat de color i de disseny, hauríem de preguntar-nos, però, si tenir tants rètols pel carrer educa o deseduca la mirada. Junt amb la publicitat i els cartells que ens envaeixen el dia a dia, la retolació forma part del llenguatge visual de l’entorn. A vegades resulten harmoniosos al lloc on estan col.locats, però la majoria de les vegades no que ho són perquè realment el que cerquen és destacar per sobre de tot.


Activitat: rètols i imatge gràfica

Per treballar a l'aula:

Serà bo fer un recorregut pels carrers de la ciutat i fer fotografies per després analitzar-les.

 1. Cerca en teva ciutat o poble, rètols d’establiments diversos on les lletres siguin l’element predominant. Fotografiar-los, com per exemple aquests:

 • Estan ben enquadrats o integrats en l’entorn?
 • Es veuen clars i de lluny?
 • Quins colors hi predominen?
 • Analitzar la unitat, el ritme, la proporció, l’equilibri, la intensitat, el moviment i la disposició de la informació que contenen.
 • Fan servir algun tipus de jerarquia per ressaltar el missatge? (Lletres més grans o petites, contrastos, colors…)
 • Per l’aspecte, es pot esbrinar de lluny de què volen informar?
 • Classificar-los per: tema, colors, tipus de lletra…
 • Investigar si hi ha algún codi no escrit per retolar establiments d’un mateix gremi.
 • Per la forma i disposició del rètol es pot saber si és actual o d’èpoques passades. Cercar-ne d’altres èpoques i trobar-hi semblances i diferències amb els actuals.
 1. A partir de les fotografies fetes en els exercicis anteriors, a l’ordinador i amb un programa de dibuix, escriure el propi nom amb una lletra treta de diferents rètols.
 2. Dissenyar un rètol, el qual, només en mirar-lo, indiqui clarament què és el que ven o anuncia. Per exemple, suposar que es vol retolar una botiga de l’alumne i en el rètol hi ha d’anar el seu nom o cognom i alguna referència que indiqui de què es tracta el negoci.
 3. Treballar amb les lletres. Cercar tipus de lletres diferents en els rètols, diaris, anuncis… Quines són més clares? i més boniques? .. Practicar amb l’ordinador.
 4. Cercar abecedaris de caligrafia diversa, d’altres èpoques, d’altres països…
 5. Crear abecedaris especials. Lletres fetes amb elements de la ciutat, fruites, persones, flors, etc.
 6. A més dels rètols, una part important del grafisme és el cartell. El cartell ens increpa, ens comunica. Molts artistes han fet cartells i a través d’ells podem veure com ha canviat l’estètica en les diverses èpoques, des del modernisme a l’actualitat.
  • Ordena mentalment els cartells que hi ha a continuació.

GarbayoGaspar CampsAntoni TàpiesJoan MiróJavier MariscalEnric SatuéCarles Fontserè

 • Quines diferències i semblances hi trobes.
 • Missatges que volen donar, es veu clar per la imatge o pel text.
 • Grafisme utilitzat. Lletres fetes a mà, o amb l’ordinador.
 • Analitza les lletres de que disposes a l’ordinador. Escriu una mateixa paraula amb cinc tipus de lletres diferents però de la mateixa mida. Quin es llegeix millor, quin es veu de més lluny…
 • Quina lletra utilitzaries per expressar: ira, amor, alegria, tristor,.. Prova-ho.