EL RITME

En el temps, les coses succeeixen l'una darrera l’altra o, a vegades se superposen, però de totes maneres van a un ritme determinat.

En visual i plàstica, el ritme el podem representar o el podem cercar.

Un ritme és la repetició regular de línies, formes i colors. Un ritme pot ser constant, alternat, accelerat, gradual o radial, depenent de la magnitud dels elements que se succeeixen, la seva disposició i l’amplitud dels intervals entre un element i un altre.

Així doncs, les pautes de composició rítmica són: Euritmia o simetria, juxtaposició de dues coses iguals; repetició, disposició formant una sèrie; alternativa, repetició i alternança d’elements desiguals; gradació, elements que disminueixen o augmenten gradualment; radiació, disposició d’elements a partir d’un centre o al seu voltant; poligonia, formant angles entrants i sortints i ondulació, quan és uniforme. Per exemple, el tic-tac d’un rellotge és una repetició, seria un ritme constant, mentre que les onades del mar tindrien un altre tipus de ritme.

El ritme és present en la natura, i l’home l’ha utilitzat en les seves obres visuals, musicals o arquitectòniques per fer-les més harmonioses i que responguin millor a les seves exigències.

En el lloc on visquem, sigui poble o ciutat, hi trobem fàcilment exemples de ritmes. Tant en l’arquitectura com en l’urbanisme hi abunden elements posats en repetició (ritme constant): arbres o fanals d’un carrer, pilones per distingir les zones peatonals, finestres d’un bloc de pisos o arcades d’un pont o una plaça. A continuació hi ha alguns exemples:

\\

Encara que aquí treballarem més el ritme visual, el concepte de ritme és potser més usual en termes musicals. Com saps, el currículum d’educació artística engloba dues disciplines: Educació visual i plàstica i educació musical. En aquesta pràctica farem activitats on hi intervindran les dues disciplines, ja que el concepte de ritme el trobem en les dues.

Serà bo i interessant que quan facis les teves pràctiques puguis comentar-li a l'especialista de música per intentar de fer el treball més complet


Activitat: ritme visual-ritme musical

Per treballar a la classe:

 1. Relacionar ritme arquitectònic i ritme musical:
  • Escoltar músiques amb ritmes de diferent tipus i associar-les a ritmes arquitectònics d’edificis de la ciutat representats en fotografies.
  • Cercar en l’entorn de l’escola ritmes visuals, ja siguin naturals o arquitectònics.
  • A partir de dibuixos o fotografies d’aquests ritmes trobats, crear ritmes amb instruments de percussió. Els ritmes visuals serveixen de “partitura”.
 1. Altres activitats que pots fer amb els teus alumnes per treballar el ritme:
  • Crear ritmes visuals amb elements de joc (arquitectura o altres). Dibuixar-los.
  • Cercar en la ciutat elements que es repeteixen formant un ritme.
  • Fer-ne fotografies i després classificar-les segons el tipus de ritme: formes naturals, artificials, ritme regular, alternat, creixent, decreixent, radial…
  • Veure com estan disposats els elements (en línia, en cercle,…)
  • Dibuixar esquemàticament quina és la forma que es repeteix a cadascun dels ritmes trobats.
  • Cercar altres maneres de fer ritmes amb aquest element.