EL PAS DEL TEMPS

Introducció

En aquest darrer mòdul del curs podràs experimentar amb el pas del temps i trobar-li les possibilitats educatives.

El temps passa per tot i per a tothom. Som fruit del temps: nou mesos en el sí de la mare, fem anys des que vam néixer, tot el que ens envolta ha canviat i canvia… Aixó tots ho sabem, però quina importància té el temps? Pot ser un recurs educatiu?

El nen, sobretot, viu el present, però serà interessant fer-lo adonar del passat i del futur.

El pas del temps el trobem en tot el que ens envolta: en les persones, la natura, l'espai, el lloc, en l'arquitectura…

En aquest mòdul treballarem a partir del que tenim més a l'abast. Cercarem el concepte “pas del temps” en el ritme, la seqüència, l’animació i el grafisme.

En aquestes quatre pràctiques farem servir eines, materials i idees que ens permetin mostrar com passa el temps i quina incidència té.

Serà una part del mòdul molt important tot el que fa referència a l’observació, parar-se a mirar per adonar-se dels processos que ens envolten.

També aprendràs com utilitzar diferents recursos digitals i audiovisuals, en bona part telemàtics, a la teva disposició en diverses pàgines web.

Objectius del mòdul

Continguts del mòdul

Portafolis digital: Intermedi

Full de continuïtat

Omple l’apartat Mòdul IV de la graella amb respostes breus.

full_de_continuitat_m4.doc

full_de_continuitat_m4_odt.odt

Desa aquest document amb el nom full_de_continuïtat_IV a la carpeta Intermedi del teu ordinador.

En un missatge al tutor/a acompanyant, envia el que vulguis compartir del teu escrit. Comparteix amb el grup el que vulguis compartir de les teves opinions.

Recursos a la xarxa

Bibliografia

Berger, J. (1975): Modos de ver, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Col. Comunicación visual.

Caja, J. , Berrocal, M. i altres (2003): La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento, Barcelona, Graó.

Guilford, J.P. i altres (1983): Creatividad y educación, Barcelona, Ediciones Paidós.

Munari, B, (2002): Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodologia didáctica, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. Colección GG Diseño.

Muntañola Thomberg, J.( 1984): El niño y la arquitectura. Manual introductorio sobre la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo en la escuela, Vilassar de Mar, Editorial Oikos-Tau.

Aprendre a mirar. Les primeres passes. Els audiovisuals a l'educació infantil. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.