ELS ALTRES: L'EXPRESSIÓ I LA COMUNICACIÓ

Introducció

En aquest mòdul aprofundiràs en alguns aspectes de la comunicació artística. Al llarg de les quatre pràctiques treballaràs de forma progressiva diferents camps del món visual i plàstic i alhora també aprendràs com utilitzar diferents recursos digitals i audiovisuals, en bona part telemàtics, a la teva disposició.

Et proposem partir d'uns aspectes més tècnics per finalitzar amb l'art contemporani (performances i instal.lacions), passant per la lectura i la interpretació de les imatges figuratives i també per la creació d'obres expressionistes abstractes.

No sempre se't demanarà que facis una producció plàstica perquè en l’educació artística també té un pes molt important el fet de saber mirar, raonar i/o dissenyar un fet artístic. Per això és important que malgrat que estem acostumats a entendre que una obra d’art està transmetent un missatge. Actualment, però, l’artista ja no es planteja la imitació de la natura segons el restrictiu camí de la bellesa, perquè el seu objectiu és molt més ambiciós i no renuncia a representar qualsevol aspecte que sigui expressiu malgrat que sigui lleig i/o desagradable.

Objectius del mòdul

Continguts del mòdul

Portafolis digital: Intermedi

Full de continuïtat

Omple l’apartat Mòdul II de la graella amb respostes breus.

full_de_continuitat_m2.doc

full_de_continuitat_m2_odt.odt

Desa aquest document amb el nom full_de_continuïtat_II a la carpeta Intermedi del teu ordinador.

En un missatge al tutor/a acompanyant, envia el que vulguis compartir del teu escrit. Comparteix amb el grup el que vulguis compartir de les teves opinions.

Recursos a la xarxa

Bibliografia

Arnheim,R. (1993): Consideraciones sobre la educación artística, Barcelona, Paidós Estética 22.

Beuys, J. (1993): Operació Difesa della Natura, Centre d'Art Santa Mónica, Barcelona, Generalitat de Catalunya.

Calvo Serraller, F. (2001): El Arte contemporáneo, Madrid, Taurus.

Calvo Serraller,F. (1990): Del Futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, Madrid, Alianza Forma.

Debats. Berlin 1905-1933. N.22

Elger, D. (1993) : Expresionismo, Berlin, Taschen.

Giráldez,A.(2007): Competéncia cultural y artística,Madrid, Alianza Editorial.

González,A., Calvo Serraller,F., Marchán Fiz,S., (1999) Escritos de arte de vanguardia 1900/1945,Madrid, Ediciones Istmo.

Hockney, D. (2001): El conocimiento secreto, Barcelona, Destino.

Hugues, R. (1992): A toda crítica. Ensayos sobre arte y artistas, Barcelona, Anagrama.

Kemp, M. (2000): La Ciencia del arte, Madrid, Akal.

Lamarche-Vadel, B. (1994): Joseph Beuys, Madrid, Ed.Siruela.

Whitford, F. (1987): Retratos expresionistas, Barcelona, Destino.

Zabala, A., Arnau, L. (2007): 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona , Graó.