EL COS: FACCIONS I GENÈTICA

La identitat i la autorepresentació: qui sóc? com sóc? com em veuen els altres? què és veritat o aparença en la meva imatge? com vull que em vegin els altres i què vull amagar?

En aquesta pràctica, amb l'ús de la fotografia indagarem sobre com la nostra identitat s’ha creat a partir de trets genètics heretats dels nostres familiars i també com nosaltres podem incidir en l’aparença que volem oferir de nosaltres mateixos tot transformant les imatges en nous individus fruit dels nostres desitjos o de la nostra imaginació.


Activitat: Fusió de retrats

Partirem de Janine Antoni, artista americana que en algunes de les seves obres experimenta fusionant imatges de diferents persones per descobrir, entre altres coses, les característiques comunes que ens uneixen amb els nostres avantpassats. Feu una observació de la següent obra tot responent a les següents qüestions:

  • Què creieu que passa en aquesta seqüència d’imatges?
  • Quin tipus de persones deuen ser?
  • Quines semblances, diferències o transformacions s’aprecien?
  • Com creieu que estan fetes aquestes imatges?
  • Quina deu ser la intenció de l’artista?

Janine Antoni "Pare i mare" 1994

Amb aquest tríptic que Anton defineix com un autoretrat, l’artista reflexiona sobre la seva identitat i sintetitza que ella és una barreja biològica dels pares.

Després d’analitzar aquesta obra d’Antoni, proposem diferents activitats per treballar la reflexió sobre la identitat, els trets facials i l’empremta que deixen els pares, familiars o altres persones.

1. Demanarem als alumnes que portin fotografies dels seus pares i que se’n facin una de pròpia amb característiques d’enfocament o de postura similar. Després, amb el programa Gimp, Photoshop, o altres de tractament d’imatges obrirem les dues imatges que volem fusionar pare-alumne, mare-alumne, pare i mare…) i les retallarem per tal que tinguin la mateixa mida. Seguidament jugant amb el nivell d’opacitat (al voltant del 75%) de la que estigui a sobre anirem veient com es superposen els trets facials i quines sensacions ens produeixen. Pot anar bé passar les imatges a escala de grisos abans de fer la fusió ja que s’aprecien més clarament les coincidències en els retrats. Quan s’aconsegueix que les dues imatges quedin perfectament superposades s’imprimeix la imatge resultant. La intenció és que ells superposin la seva imatge a la del seu familiar per crear un nova imatge d’un “avantpassat imaginari” que posi de manifest els trets físics que coincideixen.

Podeu trobar informació en els Materials de formació: DV 16-Introducció a l'ús de la imatge digital, especialment en la sessió 6 que tracta sobre la fusió.

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/dv16.htm

Si voleu saber com fer el procés de fusió d'imatges amb el programa Gimp:

http://instalaches.com/2007/09/21/fusiona-tus-imagenes-con-gimp/

Per més informació sobre l’artista Janine Antoni podeu consultar:

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Janine_Antoni//

http://www.luhringaugustine.com/index.php?mode=artists&object_id=64&view=bio//

Aquestes altres artistes treballen o investiguen en temàtiques de la identitat fusionant imatges. Pots trobar informació i visionar imatges de les seves obres:

Gilliam Wearing: artista anglesa que reflexiona sobre la construcció de la identitat per mostrar-nos la seva visió del món.

http://www.regenprojects.com/artists/gillian-wearing/

http://www.babab.com/no10/gillian_wearing.htm

Orlan: artista francesa interdisciplinària que qüestiona en les seves creacions els conceptes tradicionals d'identitat i de bellesa.

http://www.orlan.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/Orlan

Tomoko Sawada: artista japonesa que es planteja en els seus treballs quin és el rol de la dona en la societat i com el vestit pot ajudar a modelar la identitat individual.

http://fundaciomiro-bcn.org/exposicio.php?idioma=4&exposicio=870&titulo=Identitats

http://www.e-sawa.com/index.html

Gilliam Wearing
Orlan
Tomoko Sawada


Variacions Opcionals de l'activitat

2. Preguntar als alumnes amb quina persona, amic, personatge de ficció, animal… els agradaria ser fusionats. Buscar al Google (imatges) una fotografia o escanejar-les d’un llibre i després fer-ne una de pròpia amb les mateixes característiques d’enfocament, postura i enquadrament, que permeti fusionar-les correctament.

3. La mateixa activitat es pot fer amb parelles d’alumnes de la classe, amb grups més amplis d’alumnes, amb tota la classe (crear l’individu generat per les imatges dels 25).

4. En els primers cursos de primària, si es considera molt complicat utilitzar els programes de tractament d’imatges es pot fer la mateixa activitat a partir d’una imatge en blanc i negre de la cara de cada nen, d’un familiar… i després amb un paper acetat i retoladors permanents es crea un nou personatge tenint com a base els trets facials del retrat escollit.

Fusió manual Fusió digital

5. Una altra possibilitat de treballar la fusió de retrats es pot fer a partir de les imatges dels propis nens i nenes seccionades en tres i en un format tipus llibre que permeti que els diferents elements s’interrelacionin formant noves identitats. A l’estil d’aquests contes infantils o d'una de les obres d'Erica Baum (”10 14 38” 2004):

"¡Qué cara!" Patricia Geis Erica Baum