EL COS: LA IDENTITAT FÍSICA, LES MANS

La identitat física és un concepte molt ampli que engloba diversos aspectes. Centrarem la pràctica en una part del cos: les mans.

Reflexioneu per iniciar la pràctica sobre quins aspectes de les mans identifiquen la nostra personalitat:

 • La forma de la mà? dels dits? de les ungles? del canell?
 • El color?
 • La mida de la mà? de cada dit?
 • Els anells i els braçalets?
 • Els tatuatges?
 • Els gestos simbòlics, els moviments?
 • Les arrugues, les línies, les taques?

Activitat: les mans com a mostra de la identitat

EL COLOR DE LA PELL COM A IMATGE ÚNICA DE CADA ÉSSER HUMÀ

Actualment, a les nostres escoles la diversitat d’origen de l'alumnat és molt diversa i es mostra especialment en el color de la pell. Aquesta pràctica pot ser una manera de fer-ne consciència i de treballar els aspectes plàstics que se’n deriven.

Carta ral

Passos a seguir:

Fer la carta de colors de la pell.

 • Fotografieu la mà de cada nen.
 • Captureu un fragment de la imatge on es vegi el color de la pell exclusivament
 • Doneu les 25 imatges a cada alumne per ordenar els colors amb diferents criteris: de clar a fosc, per tonalitats (blancs-rosats, groguencs, marrons-negres…).
 • Comenteu els resultats de les agrupacions conjuntament.
 • Dissenyeu una carta tipus “la carta ral” on queden identificats i numerats tots els tons i gammes de cada color.


Indagar en com creen els pintors el color de la pell

 • Observeu les següents imatges d’obres d’art (retrats) on el color de la pell o les tècniques per aconseguir-lo són diverses.
 • Indagueu sobre quins han de ser els colors de base per, a partir de barreges, aconseguir el color de pell desitjat.
 • Analitzeu: color de la pell, l’efecte de la llum-ombra, el tipus de traç i la seva incidència en l’expressió.
 • Busqueu el nostre color de pell amb pintura tempera, guaix o aquarel·les i observeu els diferents matisos que proporciona cada tècnica.

Egon Schiele, Autorretrato con cabeza inclinada.1912Leonardo da Vinci, Retrato de Ginevra Benci, 1478-1480 Vicent Van Gogh, Autorretrato, 1887

Amedeo Modigliani, Antonia, 1915 Paul Gauguin, Los antepasados de Themana, 1893Lucian Freud, Cabeza de hombre, 1963

Enri Matisse, Madame Matisse-La raya verde, 1905 Stanley Spencer, Daphne Spencer,1951 Maurice de Vlaminck, André Derain, 1906

Podeu consultar els següents enllaços per aprendre diferents vies per d'obtenir gammes semblants al de la pell:

http://www.deseopintar.com/content/view/17/28/

http://www.deseoaprender.com/ColorCarne/PagColorCarne.htm

Color carn