Jo el cos i la identitat

Introducció

En aquest primer mòdul partirem del més proper als nens i a les nenes, que és el propi cos, per relacionar-lo després amb els altres, amb l’espai i amb el pas del temps.

El cos humà ha estat, al llarg de la història, un dels elements essencials de la producció artística i ha generat solucions formals i conceptuals diverses.

Les persones en general i també els artistes de totes les èpoques han utilitzat el propi cos o la temàtica que s'hi relaciona com a mitjà de comunicació tot emprant diferents tècniques i formats amb la finalitat d’expressar idees i sentiments. Al mateix temps, el cos ha estat i és en l’actualitat un mitjà per simbolitzar la nostra identitat, modificant-lo o emfasitzant alguns trets personals per donar-li l’aparença desitjada.

Mitjançant les diferents pràctiques indagarem les possibilitats comunicatives i expressives del cos, aprendrem a observar i a analitzar la imatge que ens ofereixen les persones de l’entorn més proper, la família i els amics, però també ho farem extensiu a la humanitat en general. Comprovarem com no sempre la imatge respon a la realitat sinó a la necessitat de mostrar-nos d’una forma determinada, i com nosaltres podem incidir en la definició d’aquesta aparença.

Objectius del mòdul

Continguts del mòdul

Portafolis digital: Intermedi

Full de Continuïtat

Descarrega’t el següent arxiu:

full_de_continuitat_m1.doc
full_de_continuitat_m1_odt.odt

Omple l’apartat Mòdul I de la graella amb respostes breus.

Desa aquest document amb el nom full_de_continuïtat_I a la carpeta Intermedi del teu ordinador.

En un missatge al tutor/a acompanyant, envia el que vulguis compartir del teu escrit.

Comparteix amb el grup el que vulguis compartir de les teves opinions.

Recursos a la xarxa

Bibliografia

Alarcó, P.,Warner,M.(2007): El espejo y la màscara, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza.

Arnheim,R.(1979): Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Editorial.

Bartolomeis,F. (1994): El color de los pensamientos y de los sentimientos, Barcelona, Octaedro.

Berrocal, M.(2005): Menús de educación visual y plàstica, Barcelona, Graó.

Bussagli, M.(2006): El cuerpo humano. Anatomia y simbolismo, Barcelona, Electa.

Caja, J. (2003): La educación visual y plàstica hoy, Barcelona, Graó.

Guasch, A. M. (2001): El arte último del siglo XX, Madrid, Alianza.

Haring, K.(1995): Keith Haring, Madrid, Ed. Charta.

Hernandez, F., Jodar, A., Marin,R.(1991): ¿Qué es la educación artística? Barcelona, Sendai ediciones.

López-Barajas, E.(1997): Integración de saberes e interdisciplinariedad, Madrid, Uned.

Miracle D. (2008): Keith Haring, Col.lecció Wecken : obra sobre paper, Fundació Cultural Caixa Terrassa.

Ramírez, J.A. (2003): Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo, Siruela.

Read, H.(1978): Educación por el arte, Buenos Aires, Paidós.

Zabala, A. (1999): Enfocament globalitzador i pensament complex, Barcelona, Graó.

Zabala,A.,Arnau, L. (2007): 11 Ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias, Barcelona, Graó.