PresentacióPresentació

L’educació creativa va encaminada a conformar una persona dotada d’iniciativa, plena de recursos i confiança, preparada per a enfrontar-se a problemes de tot tipus i que demostra tolerància quan cal. Un món configurat per persones comprensives serà un món pacífic. La creativitat és doncs, la clau de l’educació en el sentit més ampli i la solució als problemes greus de la humanitat.” J.P. Guilford

L’educació visual i plàstica és un mitjà per aconseguir conductes i actituds de tipus creatiu que, a llarg termini, se sedimentin en la personalitat individual i puguin generar capacitats que siguin adients per a les necessitats del futur.

La nova estructuració de la societat reclama individus capaços de saber trobar, constantment, alternatives i solucions als problemes cada dia diferents.

La finalitat d'aquest curs és donar eines al professorat per treballar, des de l'educació visual i plàstica, la competència digital i comunicativa audiovisual per tal que incorpori noves metodologies a la seva tasca educativa.

Al llarg del curs et proposem treballar utilitzant diverses metodologies, com podràs observar en l'estructura dels diferents mòduls, per abordar el treball de l'educació visual i plàstica a l'aula. D'aquesta manera, tindràs una visió més àmplia de les possibilitats pedagògiques. Alhora et facilitarà l'incorporació dels nous coneixements al teu propi estil de treball amb els teus alumnes.

En els mòduls que formen aquest curs podràs veure que es planteja treballar els temes d’educació visual i plàstica, sobretot en el que fa referència a la competència audiovisual, a partir del que l'alumne té més a prop: ell mateix, els altres, l’espai que l’envolta i el pas del temps.

Objectius

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Coneixements previs

Per a realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini de sistemes operatius d’ordinadors domèstics. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, descomprimir fitxers (ZIP), instal·lar programes, navegar per Internet i enviar correu electrònic.

Cal estar familiaritzat en el domini d'eines ofimàtiques, com també tenir alguns coneixements previs al curs en l’ús de la càmera digital, càmera de vídeo i/o mòbil (enregistrament d’imatges fixes o en moviment.)

Si tens algun problema per portar a terme qualsevol tasca que se't demani, pots consultar altres cursos de formació més específics a:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/index.htm

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.Agraïments

Agraïr a Ester Fuertes del Departament pedagògic del MNAC per la seva incondicional ajuda.

També donem les gràcies a Xavi Garriga, professor de l'Escola Municipal d'Art Illa de Sabadell , per la despresa i creativa col·laboració en aquest curs aportant valuoses propostes i imatges.