Comptar i raonar

Continguts

  • Presentació de diferents recursos que es poden trobar a Internet i que permeten treballar diferents continguts del currículum de manera lúdica
  • Proposta d'activitats amb diferents programes disponibles per desenvolupar o completar les programacions d’aula
  • Cerca de recursos a la xarxa

Pràctiques