Els blocs, un recurs didàctic

En aquesta pràctica us proposem que conegueu alguns blocs educatius i la lectura i reflexió sobre les seves possibilitats didàctiques.
Al document Els blocs: una fórmula a l'abast de tothom per exercir el poder digital del Departament d'Educació s'hi pot llegir alguns fragments tan interessants com aquests:

"Un bloc és un lloc virtual on es poden realitzar aportacions, personals o col·lectives, al voltant de determinats temes sense necessitat de cap programa d'edició de pàgines web. […] fomenta el treball col·laboratiu i l'intercanvi gràcies a la possibilitat de comentar la informació que s'hi transmet."

"L'ús de blocs fa que l'alumne/a:

  • Creï els seus textos i llegeixi els dels altres
  • Elabori el pensament seqüencialment, cosa que li atorga un alt grau de control sobre el discurs
  • Faci ús del llenguatge hipertextual per a compondre la publicació en línia
  • Organitzi en categories cada nova aportació (post) dintre del discurs del seu bloc
  • Pugui integrar documents amb orientacions didàctiques al bloc mitjançant enllaços
  • Vegi potenciat el debat, la reflexió, la col·laboració permanent al voltant d'un tema
  • Socialitzi la seva feina i la informació
  • Pugui fer treballs de recerca en equip i en línia amb l'ajuda dels companys i companyes i el/la professor/a"

EduBlogs Ofereix des del CRP del Tarragonès una classificació de blocs per temàtica i amb enllaços a recursos educatius:
http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/edublogs/

Blocat és un servei per llegir i/o publicar blocs. L'usuari/ària pot crear gratuïtament el seu propi bloc en 4 passos.
http://www.bloc.cat/

Des de la part dreta de la portada de la XTEC hi ha un accés aXTECBlocs des d'on el professorat i els centres podem crear tots els blocs que desitgin d'una manera senzilla intuïtiva i ben pautada. A la pàgina de XTECBlocs s'hi troba molta informació. El millor que podeu fer és començar per fer una ullada als blocs que han fet des dels centres o el professorat, tot seguit mireu Funcionament dels blocs i ben aviat cliqueu Crea el teu bloc:
http://blocs.xtec.cat/
XTECBlocs
Seguiu els passos que indiquen des de les dues opcions que tens en aquesta imatge. Si encara no teniu un bloc propi o per a la classe, ara és el moment, animeu-vos! Els vostres alumnes agrairan poder treballar-hi!:

Un bloc d'aula pot servir de base per a un treball col·laboratiu i molt estimulant entre els alumnes d’Educació Infantil. A aquest bloc els alumnes, com a grup, podran mostrar les activitats de l’aula, penjant fotografies de sortides de tallers, de festes,… i poden participar activament també introduint text

Al mòdul 1 del curs DEI1 - Estratègies TIC per a l’educació infantil http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdei1/index-2.html podeu ampliar la informació sobre els blocs a l’Educació Infantil