Escriure i llegir paraules

Un fet molt motivador pels alumnes d’Educació infantil, quan comencen a llegir i a escriure, és el fet de poder llegir paraules dotant-les d'un significat i de confegir-les i veure que tenen un sentit, que els altres les poden entendre.

Al portal de l’edu365 podeu trobar vàries aplicacions web que podreu proposar als vostres alumnes per que puguin confegir i llegir paraules.

Lletra per lletra

És una petita aplicació on els nens han de col·locar al seu lloc les lletres que es troben barrejades per confegir la paraula que correspon al dibuix.

Lletra per lletra

Les paraules es troben agrupades per temes propers als nens: coses de classe, joguines, roba, fruites i verdures.

Aneu a edu365.cat | infantil | llegir i escriure | Lletra per lletra i trieu un dels temes. Jugueu una estona a confegir les paraules que es demanen.

Paraules

Paraules, amb les mateixes imatges que Lletra per lletra, el que demana aquesta activitat és que l'alumne trii quina és la paraula que es correspon amb la imatge que es mostra. Es tracta doncs, d'associar la paraula amb el seu significat.

Paraules

Accediu des de edu365.cat | infantil | llegir i escriure | Paraules i proveu l'aplicació.

Confegir

Confegir és un material de suport a l'aprenentatge de l'escriptura. Pel fet de ser una eina informàtica, ofereix, com els materials que heu vist abans, avantatges de resposta immediata, d'estimulació i exercitació autònomes, i també de motivació per a l’alumne/a a l’hora d’escriure paraules.

Per entendre la seva màxima utilitat, cal remetre's al moment d'aprenentatge en què, per als nens i les nenes, les grafies comencen a esdevenir significatives, de manera que, jugant amb els signes, fan hipòtesis d'escriptura de paraules conegudes per ells. Després d'haver seleccionat i seqüenciat correctament cadascuna de les lletres, l'usuari/ària rep l'afirmació d'aquella hipòtesi a través de la imatge corresponent i de l’àudio del nom de la paraula escrita. D'aquesta manera, s'estableix un joc d'escriptura de paraules per desencadenar el dibuix a la pantalla i el so del seu nom.

Quan s'està iniciant l'aprenentatge de l'escriptura sovint es perd el sentit de comunicació de contingut semàntic; amb aquesta aplicació l'infant pot sentir-se atret per descobrir paraules i dibuixos evitant, així, la desconnexió amb el seu últim objectiu: cada paraula que s'escriu té el corresponent contingut icònic i representa alguna cosa en concret.

Confegir consta de sis teclats amb diferents combinacions de vocals i consonants (consonants que no comporten dubte en la lectura i l'escriptura) per escriure paraules.

Teclats

Cada teclat va acompanyat de tres botons de funció al marge esquerre de la pantalla, que permeten verificar cada paraula que s'escriu, tornar a escoltar la paraula ja escrita o esborrar les lletres ja escrites abans d'acabar la paraula. A cada teclat s’hi poden realitzar quatre activitats diferents, clicant la icona corresponent.

Confegir

Aquestes activitats són:

  • Escriu, permet escriure lliurement clicant a les lletres que apareixen al teclat. Un cop escrita la paraula, cal prémer el botó Accepta, i, si la paraula es troba al llistat de l’aplicació, surt el dibuix i s’escolta el seu nom. Si no la troba, surt un interrogant. Clicant al botó de la fletxa ( endavant) es podrà escriure una altra paraula.
  • Copiar, amb les lletres del teclat que hi ha a la pantalla, la paraula que apareix escrita, i que també s'escolta. Amb el botó Accepta es valida la paraula, igual que en l'activitat anterior.
  • Què és? és una activitat on es demana escriure el nom del dibuix que apareix en pantalla i del que s'escolta el nom. En aquest cas, també cal validar, però si no es tria la lletra adequada, surt un cursor vermell que impedeix posar-ho malament.
  • Per últim a l'activitat Dictat se sent el nom d'una paraula que cal escriure. Si no es selecciona la lletra adequada surt un cursor vermell que ho impedeix. Si s'endevina, apareix el dibuix i es torna a escoltar el seu nom.

A cada teclat apareixen els dibuixos de paraules possibles que compleixen les condicions de poder-se plasmar a través d'un dibuix, i que són del vocabulari de l'infant. No es demana l'escriptura d'accents, tot i que les paraules sortiran escrites accentuades correctament a la pantalla.

Per a cada activitat (escriu, copia, què és? i dictat), s'ha fet una tria del vocabulari més adient, en funció de la complexitat de la paraula i el seu significat.

El vocabulari més ampli és el que correspon a l'activitat escriu, ja que conté totes les paraules que es poden formar amb les lletres de cada teclat.

Accediu a l'aplicació Confegir des de edu365.cat | infantil | llegir i escriure | Confegir o bé directament des de http://www.edu365.cat/infantil/confegir/index.htm i proveu les diferents activitats que s'han comentat.