Llegir i escriure

Continguts

  • Recursos d'Internet com a suport i model per a la lectura i l'escriptura
  • Anàlisi i ús d'interactius elaborats específicament per a la pràctica de la lectura i l'escriptura
  • Recursos que permeten treballs col·laboratius a l'aula

Pràctiques

  • Pràctica 1: Confegir i llegir paraules: Lletra per lletra, Paraules, Confegir
  • Pràctica 2: Dues activitats per escriure, llegir i jugar: 100 paraules per escriure i Fem feinetes
  • Pràctica 3: Posar en paraules el que ens diuen les imatges: Petites històries
  • Pràctica 4: Creació col·lectiva d'un llibre: La Prestatgeria