Escoltar i parlar

Continguts

  • La cerca de recursos al portal edu3.cat
  • Presentació de diferents portals i web educatives amb recursos per treballar la comprensió i expressió orals.
  • Gravació de veu amb el programa Audacity

Pràctiques

  • Pràctica 1: Vídeos i àudios educatius: El portal edu3.cat
  • Pràctica 2: Diferents maneres de treballar els contes: Els Contes del Tom i la Laia i Contes SPC
  • Pràctica 3: Una activitat per escoltar i parlar: Poesi@.com
  • Pràctica 4: Sons i música: El bosque i El món ens parla
  • Pràctica 5: Gravar la pròpia veu: L'audacity (Pràctica complementària)