Jo i els altres

Continguts

  • Presentació de diferents recursos que es poden trobar a Internet i que permeten treballar diferents continguts del currículum de manera lúdica
  • Presentació del programari educatiu GCompris
  • Anàlisi dels diferents materials disponibles per desenvolupar o completar les programacions d’aula

Pràctiques

  • Pràctica 1: Jugar amb el cos: Canvia de cara…..
  • Pràctica 2: Una web pels més petits: Boobah
  • Pràctica 3: Activitats per controlar el ratolí i el teclat: GCompris i Poisson Rouge
  • Pràctica 4: Jugar amb l'ordinador: Jocs a l'edu365.cat