Dibuixar i pintar

Continguts

  • Presentació dels programes de dibuix Tux Paint i Kid Pix. Les seves principals eines i utilitats
  • Proposta d'activitats amb aquests dos programes, tant per treballar l'expressió plàstica, com altres àrees del currículum
  • Recursos d’Internet per a la treballar a l'aula d'infantil aspectes del llenguatge plàstic
  • Anàlisi de les possibilitats d’aplicació a l’aula de webs on els alumnes poden crear imatges pròpies a partir d'elements donats

Pràctiques