La pissarra digital

Objectius

Com a totes les eines, l'eficàcia d'aquest mitjà dependrà de la manera en que es faci servir. Hem de ser conscients que el principal objectiu és fer les coses d'una altra manera, més significatives per a l'alumne. Fer el mateix amb eines diferents no aconseguirem la millora del sistema educatiu.

L'eina, va adreçada als mestres i als alumnes. Els primers com un recurs que obre les portes al món, des d'on es poden mostrar imatges, vídeos, animacions, navegar per internet, llegir diaris, … i pels segons com a mitjà d'exposició i creació dels seus treballs.

Els objectius metodològics d'aquest bloc són:

 • Adonar-se del potencial d'aquest recurs
 • Assimilar el canvi educatiu que en si mateix comporta la utilització d'aquests recursos
 • Entendre la relació ensenyament-aprenentatge amb l'ús d'aquestes eines.

Els objectius curriculars d'aquest bloc són:

 • L'adquisió de coneixements teòrics, de procediments i de valors que ajudin a la construcció del coneixement individuals.
 • Adquirir estratègies i habilitats que facilitin el procés d'aprendre.
 • Aprendre a sintetitzar la informació, a analitzar-la, a transformar-la per tal de desenvolupar la intel·ligència.

Continguts

No volem mostrar única i exclusivament models de treball descontextualitzats. Pretenem utilitzar aquest recurs com a complement d'una nova metodologia de treball basada en l'ensenyament - aprenentatge on l'alumne és el màxim protagonista. Tot el que aquí intentarem mostrar, estarà enfocat des d'aquesta perspectiva.

 1. La pissarra com a suport del mestre en les explicacions més significatives i el treball de la diversitat.
 2. La pissarra per l'ús dels alumnes com a mitjà de presentació dels seus treballs o d'aportacions que vulguin fer.

Les pràctiques d'aquest mòdul consistiran en propostes de models, de les moltes possibles que té la pissarra digital. En cada una exposarem la situació, la seva organització i ens centrarem en l'ús de la pissarra digital.

 • Com a mitjà d'expliació de les màquines simples
 • Com a treball de la diversitat, on cada grup d'alumnes d'un determinat país (entre ell el nostre) exposen com és, com es viu i quins són els principals monuments del seu país o ciutat.
 • Per elaborar mapes conceptuals entre tot el grup classe
 • Una videoconferència entre dos grups separats per debatre un tema concret.
 • Per treballar de manera colectiva una notícia del diari.
 • Per observar un procés amb la connexió d'una lupa binocular.
 • Per l'exposició d'un treball cooperatiu elaborat en un procés d'estudi per part dels alumnes.
 • En la correcció col·lectiva d'un dictat

En aquest mòdul treballareu:

 • Pràctica 1: La pissarra digital i el treball de la diversitat
 • Pràctica 2: La pissarra digital per treballar una notícia
 • Pràctica 3: La pissarra digital per treballar l'exposició d'un tema per part del mestre
 • Pràctica 4: La pissarra digital per treballar els enigmes

Eines complementàries

 • Publicació monogràfica: Les pissarres digitals interactivesTAC_3.pdf.
 • Un escaner. podem escanejar qualsevol material i projectar-lo a la pissarra.
 • Una webcam. Ens permetrà visualitzar l'altra grup quan fem una videoconferència.
 • Un teclat i ratolí bluetoot. Podrem posar a les mans de qualsevol alumne de la classe el control de la pantalla sense necessitat de desplaçar-se.
 • Tauleta digitalitzadora inhalàmbrica. Ens permetrà fer el mateix que el teclat i el ratolí, tot aprofitant el traç de l'alumne.
 • Lupa binocular connectada a l'ordinador. podrem veure en pantalla i de manera conjunta, aquelles coses que posem sota la lupa.
 • Projector de cosos opacs. Disposarem en tot moment d'un recurs que ens permetrà projectar a la pantalla qualsevol llibre, imatge, full,… que tinguem damunt la taula.

Documents i adreces d'interès per aprofundir en el tema

En les dues presentacions següents podreu trobar moltes propostes didàctiques, així com molts enllaços a diferents webs de recursos que us poden ser molt útils per desenvolupar a l'aula amb la pissarra digital.


 • Podeu descarregar la presentació sobre la pissarra digital en format pdf. • Grup DIM DIM.
 • Possibilitats didàctiques amb la pissarra intectiva. Un vídeo.
 • Ús educatiu de les TIC. Educastur.
 • La pissarra digital interactiva. SMART.