La Prestatgeria Digital

L'objectiu d'aquesta pràctica no és treballar una tipologia de text, sinó mostrar-vos una eina per elaborar treballs amb els vostres alumnes sobre qualsevol de les tipologies presentades.


Des de la prestatgeria digital de la XTEC, els centres docents podran crear tants llibres virtuals com necessitin i els podran assignar al professorat del centre.


Hi ha un espai de cursos i proves, des d'on tot el professorat amb identificador de la XTEC, centres docents i altres entitats relacionades amb la docència podreu crear llibres digitals nous i provar-ne el funcionament.

Podeu visionar el següent vídeo tutorial per aprendre el funcionament i conèixer les opcions de La Prestatgeria.

Edu3.cat

Los possibilitats d'utilització de La Prestatgeria de l'XTEC en l'àmbit educatiu en són moltes i molt variades. Des de l'elaboració de contes amb la incorporació d'imatges o dibuixos elaborats pels mateixos alumnes, treballs de recerca amb la col·laboració de tota la classe, llibres de poemes, monogràfics amb la participació de tota l'escola, etc.
Només cal que us feu una passejada per les entrades de llibres, des dels més recents als llibres amb més pàgines o els creats més recentment.

Podeu mirar-vos a tall d'exemple aquest llibre creat pels alumnes del CEIP Carrassumada.
O les descripcions en anglès dels animals preferits, fetes pels alumnes de Cicle Mitjà de la ZER Riu Avall.