Textos per a convèncer o fer actuar

Són aquells que més que donar informació, tenen la intenció de produir un canvi cap aquella persona a qui va dirigit. Entrarien en aquest camp els anuncis, els cartells,…

Recursos a la xarxa

El text publicitari és molt complex. Amb molt poc temps o molt poc espai s'ha d'intentar convèncer sobre un determinat producte al màxim de gent. S'utilitzen recursos visuals i lingüístics que han estat molt pensats pels publicistes per aconseguir uns determinats propòsits. És important que abans de treballar la publicitat a l'aula, en coneguem alguns d'aquests aspectes.

Així, per poder informar-vos i aprendre, podeu visitar aquesta pàgina de recursos Media - Publicidad, i tot i que s'adreçada als alumnes de secundària, és molt completa. Aquest banc de recursos Mèdia que ja heu visitat en una pràctica anterior, però aquest cop accedireu a l'apartat de publicitat:En aquesta altra adreça de vídeo foto i publicitat s'explica la publicitat d'una manera entenedora per als alumnes de cicle superior. També hi podreu trobar propostes d'activitats didàctiques per desenvolupar a l'aula amb els alumnes.

Finalment, en aquest web del Canal Comunica podreu trobar unes propostes molt interessants al voltant de l'anunci d'una beguda de cola molt coneguda. Hi ha també algunes activitats interactives força interessants.

Propostes d'activitats

La proposta de l'escola d'Alfés sobre la publicitat va merèixer el Primer Premi de la 3a convocatòria dels Premis CAC a l'Escola (2006). És un treball molt complet sobre publicitat dut a terme en un entorn d'escola rural. L'explicació de l'activitat ens dóna una idea molt clara dels aspectes treballats en anuncis televisius i gràfics (de revistes). No només s'han quedat en l'aspecte visual-plàstic de l'anunci i la creació d'eslògans, sinó que han anat més enllà inventant-se un producte i fent el reportatge informatiu d'aquest producte inventat. Tot plegat, invita als alumnes a fer una reflexió sobre la funció de la publicitat, i, en definitiva, a mirar la publicitat amb ulls crítics. A continuació teniu els vídeos publicitaris de tres anuncis i un d'informatiu, que van crear els alumnes del centre:

Ja podeu veure que és tracta d'un treball molt complet.

A partir d'aquí, us presentem dues propostes didàctiques per desenvolupar amb els vostres alumnes a l'aula, una d'anàlisi i l'altra de producció.

Anàlisi

Com a activitat d'anàlisi us proposem treballar un anunci de la xarxa.
Podeu seguir les propostes de la fitxa de treball de l'adreça del web de l'Edu365, la publicitat, en l'apartat Què ens expliquen els anuncis?. Es tracta d'una activitat per realitzar amb tota la classe, utilitzant el canó, o bé per parelles.
Malauradament, com podreu comprovar, l'enllaç a l'anunci que apareix al final de la fitxa no funciona i per això us proposem un altre anunci, que pot resultar molt atraient pels alumnes.Abans d'iniciar l'activitat, caldria que elaboréssiu un guió per tal que els alumnes no es perdin a l'hora de fer l'anàlisi. En aquest guió hi han de figurar aspectes com: l'eslògan, el logo, informació que dóna del producte amb text verbal i amb text visual, imatges que surten, com i què ens expliquen aquestes imatges, tipus i mida de lletres, empresa que fa l'anunci,… Teniu exemples de guions en les adreces que heu consultat en l'apartat Recursos a la xarxa d'aquesta mateixa pràctica.

Producció

Pel que fa a l'activitat de producció, us proposem un taller interdisciplinar que tintrà com a objectiu seguir tot el procés de creació d'un anunci, des de:

  • la tria del tema,
  • El medi que s'utilitzarà per fer-ne difusió: un spot visionable, un cartell, una tira de còmic, etc.;
  • l'eslogan o motiu principal de l'anunci;
  • depenent del tipus de medi triat per la difusió:
    • vídeo i tira de còmic: el guió de la història que es narra, el guió de les imatges, el diàleg;
    • cartell publicitari: fotografia, imatge o dibuix que representa el producte, imateges secundàries si cal, el text del cartell i la importància del que hi ha escrit, etc.
  • etc.

Podeu utilitzar el vídeo per fer un spot, la fotografia, el dibuix digital,… i la imaginació!!!