Textos que expliquen

Són els textos que ens aporten informació sobre un objecte, fets, situacions,temes diversos. Entrarien en aquest apartat els llibres de text, les notícies, els reportatges,…
Aquesta pràctica es centrarà en les notícies.

Recursos a la xarxa

Des de la xarxa podem accedir a diversos diaris virtuals. Podem arribar a aquells d'àmbit més local:


  • Diari de Girona, que ens poden interessar per treballar notícies més properes als alumnes.


  • També podem accedir a diaris que abracen a un territori més ampli: Avui, que ens aportaran notícies segurament més conegudes per als nostres alumnes gràcies a la Televisió.
  • D'altra banda, una eina important seran els diaris adaptats als nois i noies com són:
  • També podem utilitzar el noticiari del K3 InfoK

Si voleu ampliar informació sobre el text informatiu centrat en la premsa escrita, podeu donar una ullada a:

http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/index.html.

Propostes d'activitats

Podem parlar de dos tipus d'activitats al voltant del text informatiu: producció i anàlisi. Pel que fa a la producció, són moltes les escoles que opten per a fer una revista escolar en format digital. En aquesta adreça en trobareu uns quants exemples.

Us recomanem:

http://www.xtec.net/ceipmariagali/portada.htm

http://www.xtec.net/ceippitroig/portada.htm

http://www.xtec.net/ceipgranes/noutresq/portada.htm

http://www.xtec.cat/ceip-pilarmestres/pilarols/revista.pdf

http://ceipdrassanes.ravalnet.org/spip/

Són propostes que utilitzen diferents opcions: pdf, htm, blocs, etc. per elaborar la revista de l'escola. Segur que en podeu treure idees per realitzar la revista de la vostra classe o de la vostra escola.

Penseu que si les notícies que elaboren els nostres alumnes, no són simples textos que es queden en el quadern de treball, sinó que els donem una funcionalitat, és a dir, serveixen per informar a altres persones, els estem dotant de significació. Al marge que, realitzar una revista telemàtica i que per tant surt de l'àmbit pròpiament escolar, serveix per donar a conèixer allò que estem fent a l'aula.

Les activitats que fan referència a l'anàlisi del text informatiu ens han de servir per conèixer més a fons les característiques d'aquest tipus de text i per tenir una actitud crítica.

Una primera activitat per treballar el text informatiu seria analitzar una notícia i elaborar-ne el guió: què? on? quan? a qui? per què? i com?, que després podrem utilitzar per escriure noves notícies.

Més endavant, podríem proposar als nostres alumnes que busquessin una mateixa notícia en diferents diaris i fer una comparació utilitzant una taula. I, a partir d'aquí, treure'n conclusions.