Textos que serveixen d'eina de referència

Serien aquells textos que utilitzem com a base per fer altres coses. Aquest seria el cas dels diccionaris i enciclopèdies que ens ha de servir per conèixer el significat de les paraules que trobem en un altre text (oral o escrit).

Recursos a la xarxa

A la xarxa podreu trobar força diccionaris i enciclopèdies virtuals, alguns són en anglès, però d'altres són multilingües amb moltes possibilitats d'explotació a l'aula.

Diccionaris en línia

  • http://lexipedia.com/spanish/, diccionari que crea un diagrama de relacions per la paraula cercada.
  • http://dicts.info/, Diccionari amb moltes opcions i possibilitat de triar entre diverses llengües, fins i tot el català.
  • http://www.wordnik.com/, especialment útil per treballar a l'àrea de les llengües estrangeres.
  • http://www.undiaunapalabra.com/, diccionari en castellà que cada dia afegeix una nova paraula. Útil per na activitat breu a l'inici de la classe i ampliar el vocabulari dels alumnes.

Enciclopèdies

Proposta d'activitats

Activitats tancades

A l'escriptori de l'EDU365 podreu utilitzar

http://www.edu365.cat/escriptoris/escriptori_primaria.htm

DIDAC és el diccionari escolar per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de l'ESO.

Comproveu les possibilitats del diccionari DIDAC.

  • Doneu una ullada a la Biblioteca d'aplicacions lèxiques, a l'apartat de Cicle Superior, on hi trobareu la proposta de moltes activitats interessants per a fer amb el DIDAC adreçades a aquest cicle.http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

  • Una altra aplicació, Muds de Mots, que trobareu a la xarxa i on és important utilitzar el vocabulari de manera precisa. Les activitats estan agrupades en 4 nivells de dificultat (inicial, bàsic, intermedi i superior).http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

  • Per últim, entreu en aquest JClic i veieu la varietat d'activitats que ens proposa:http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2141

Activitats obertes

A la xarxa tenim una proposta molt divertida de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Apadrina una paraula on qui vol tria una paraula i l'entra amb l'objectiu que aquesta no es perdi. Podem proposar un munt d'activitats a partir d'aquesta idea. Aquí es proposen algunes opcions:

  • Demanar als nostres alumnes que preguntin a casa o als seus avis paraules que deien quan eren petits i que ara no s'usen i fer-ne un diccionari. Podeu consultar la pràctica 5 del mòdul 5 del curs Recursos i estratègies TAC per a l'educació infantil.
  • Triar paraules del Web de l'Escola d'Escriptura i buscar-ne el significat en el diccionari.
  • Buscar sinònims a paraules d'aquest mateix Web.

Aquesta mateixa proposta la podríem fer de manera col·laborativa entre diferents escoles, creant un bloc, per exemple.