Objectius

Aquest mòdul gira al voltant del treball amb diferents tipus de textos utilitzant les TIC. Es parteix del llistat de textos que apareix en els nous currículums de primària i que fan referència a la funció que tenen. És dins d'aquest context que es pretén:

  • Reflexionar sobre els avantatges de treballar els diferents tipus de textos utilitzant les TIC.
  • Donar a conèixer i proposar activitats de textos que serveixen d'eina de referència.
  • Donar a conèixer i proposar activitats de textos que expliquen.
  • Donar a conèixer i proposar activitats de textos que impliquen interaccions verbals.
  • Donar a conèixer i proposar activitats de textos que tenen la intenció de convèncer o fer actuar.

Continguts

Els continguts que es volen treballar són:

  1. Avantatges de l'ús de les TIC en les activitats de lectura i escriptura de textos.
  2. Definició del tipus d'activitats sobre textos que podem fer utilitzant les TIC.
  3. Activitats que podem trobar a la xarxa per a treballar les diferents tipologies de textos.
  4. Producció d'activitats de diferents tipus de textos utilitzant diferent programari.

Pràctiques