Internet

En aquest mòdul es pretén descobrir un seguit de propostes, recursos, idees, activitats, maneres de treballar… etc, que us siguin útils per treballar amb Internet a l'aula i amb els vostres alumnes…

Aquí teniu quatre reflexions d'en Manuel Àrea, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Tecnología Educativa. Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Facultad de Educación. Universidad de La Laguna. Islas Canarias.

"La escuela del siglo XXI: la tecnologías digitales, la crisis del modelo expositivo de enseñanza y el nuevo papel de los docentes"

 • És evident, i ningú actualment posa objeccions al fet que les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) entrin en les escoles i es converteixin en part del paisatge quotidià de la vida escolar. Han quedat enrera les pors i els recels de molts docents que sota els arguments que la tecnologia fomentava l'individualisme, la distracció o la incomunicació de l'alumnat, proclamaven el seu rebuig al fet que els ordinadors fossin presents a les aules. Avui dia, tots els agents educatius (les autoritats educatives, les famílies, els professors, els equips tècnics,…) reclamen i defensen la necessitat que els ordinadors s'integrin i s'utilitzin en els processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Les TICs no tenen efectes màgics sobre l'ensenyament i l'aprenentatge. Amb això vull indicar que no pot creure's, de forma ingènua, que pel senzill fet que un docent utilitzi la tecnologia amb els seus alumnes, aquests aprendran de forma més motivada, amb major entusiasme i que el seu rendiment augmentarà de forma notable.
 • Quan els ordinadors entren a les aules, el repte i el desafiament a curt i mig termini és canviar el model educatiu que es posa en pràctica i això representa un nou model de professionalitat docent. Tradicionalment l'ensenyament s'ha entès com un procés de transmissió d'informació del professor cap a l'alumne.
 • Un professor, avui dia, més que un transmissor de coneixements ha de caracteritzar-se per tutorizar i guiar el procés d'aprenentatge de l'alumne, és a dir, ha de ser un mediador de la cultura. S'ocuparia de planificar un procés educatiu obert, flexible, amb fonts actuals, variades, clares, motivadores, tot utilitzant una metodologia interactiva i cooperativa de treball.

Per llegir-lo tot sencer…

La escuela del siglo XXI

Objectius

 • Trobar a Internet informació per crear activitats a l'aula.
 • Com presentar recursos als alumnes.
 • Donar idees per treballar amb Internet a l'aula.
 • Possibilitar la participació en diferents activitats educatives a Internet.
 • Donar informació sobre diferents recursos telemàtics útils al professorat.
 • Comentar diferents models de treball amb Internet.

Continguts

 1. Pràctica 1: Com presentar els recursos als nostres alumnes
  • On trobar recursos web.
  • Exemples d'organització dels recursos web.
 2. Pràctica 2: Com ordenar i desar les URL dels recursos: del.icio.us.
 3. Pràctica 3: Idees per treballar a l'aula:
 4. Pràctica 4: Participem en projectes
 5. Pràctica 5: Models de treball a Internet:
  • Lesson plan
  • Caceres del tresor
  • Viatges virtuals
  • Webquest
 6. Pràctica 6: Jocs per pensar