Un altra proposta: fem entrevistes

Aquesta és una activitat que es pot realitzar en dues sessions, una de preparació i l'altra per enregistrar l'entrevista.

A diferència de les anteriors pràctiques, en aquesta utilitzarem un enregistrador Mp3 per gravar l'entrevista. Com que podem trobar una infinitat de models d'Mp3 al mercat, i com que la majoria dels alumnes en tenen un, proposem utilitzar el de l'escola (si n'hi ha), o el d'algun alumne, amb l'únic requisit que ha de poder enregistrar audio.

L'objectiu de l'activitat és realitzar una entrevista a algun personatge molt proper als alumnes (mestra de l'escola, directora, monitora de tallers…).

En primer lloc, i seguint les mateixes indicacions que a la pràctica 4, podem accedir a la pàgina web de Catalunya Ràdio per gravar fragments d'alguna entrevista i poder-los treballar a la classe identificant, en primer lloc, l'entrevistador i l'entrevistat.

Un cop els alumnes coneguin el paper d'entrevistador, han d'escollir el personatge i preparar l'entrevista:

  • Què saben d'aquella persona, per què l'han escollit, quina relació té amb ells i elles…
  • En segon lloc, cada alumne es pensa una pregunta i s'apunten a la pissarra amb el nom del nen o de la nena.
  • Es revisen les preguntes i es fan aquelles correccions que calguin.
  • El dia que es realitza l'entrevista, els alumnes seuen en rotllana i cadascun formula la seva pregunta a l'entrevistat, recordant que s'ha de començar amb la salutació i la presentació de l'entrevistat i del programa; al final també hi ha d'haver l'acomiadament de la persona entrevistada i del programa.

Un cop finalitzada i enregistrada l'entrevista es pot procedir al tractament de la informació enregistrada amb l'Mp3. Mitjançant l'aula d'informàtica i el canó projector, s'ensenya als alumnes com es recupera l'arxiu d'àudio de l'Mp3:

  • Es connecta l'Mp3 al port USB de l'ordinador, directament o mitjançant un cable específic, segons el model de l'aparell.
  • S'identifica la nova unitat disc que apareix al Meu Ordinador.
  • Es procedeix a gravar l'arxiu de l'entrevista en una carpeta compartida a la qual puguin accedir tots els alumnes.
  • Finalment, i emprant un reproductor multimèdia (pràctica 1), els alumnes de forma individual poden accedir al document través de la xarxa i escoltar tota l'entrevista.