Ús didàctic dels blocs

En aquest mòdul es pretén donar a conèixer les diferents possibilitats didàctiques que ens ofereixen els blocs.

Objectius

 • Saber què són els blocs
 • Utilitzar els blocs a l'educació primària
 • Utilitzar els blocs com a espai on penjar i compartir experiències d'aula, treballs fets pels alumnes…
 • Presentar diferents propostes educatives fetes amb arxius sonors i imatges fixes i en moviment
 • Aprendre a penjar arxius sonors, imatges i enllaços al bloc
 • Utilitzar els blocs com a recurs de comunicació audiovisual
 • Treballar l'escriptura en xarxa a través del bloc
 • Treballar amb els blocs com a eina de contacte i espai compartit entre l'escola i les famílies
 • Conèixer diferents experiències que utilitzen els blocs com a recurs didàctic

Continguts

 1. Els blocs i la blogosfera.
 2. Els blocs a l'Educació Primària.
 3. Els blocs com a eina per a millorar l'ensenyament i l'aprenentatge.
 4. Els recursos audiovisuals dins els blocs.
 5. Els blocs com a eina de contacte entre l'escola i la família.
 6. Diferents tipus de blocs.
 7. Experiències didàctiques amb els blocs.

Pràctiques

 • Pràctica 1: Els blocs i la blogosfera
 • Pràctica 2: Els blocs a l'Educació primària una eina per millorar l'ensenyament i l'aprenentatge
 • Pràctica 3: Els recursos audiovisuals dins dels blocs (I)
 • Pràctica 4: Els recursos audiovisuals dins dels blocs (II)
 • Pràctica 5: Els Blocs com a eina de contacte entre l’escola i les famílies