Presentació

La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer les possibilitats i el funcionament dels diverses estratègies i recursos TIC, per tal que els professionals de l'educació puguin crear aplicacions didàctiques i interactives per treballar aspectes procedimentals de pràcticament totes les àrees del currículum, des d'educació infantil fins a batxillerat.

Objectius

 • Proporcionar al professorat recursos informàtics per a l'organització de l'aula i de la seva tasca docent.
 • Proporcionar al professorat recursos informàtics per a treballar amb els alumnes i l'ordinador.
 • Conèixer i fer servir com a eina didàctica els serveis de la xarxa Internet (web de la XTEC, portal edu365.cat i altres).

Estructura

Els curs està estructurat a l'entorn d'un projecte final en 6 mòduls. La durada del curs és de 45 hores, distribuïdes en 6 hores per a cada mòdul i 9 hores per a la realització del projecte. Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Ús didàctic dels blocs.
 • Mòdul 2: La imatge.
 • Mòdul 3: El so.
 • Mòdul 4: Internet.
 • Mòdul 5: Diferents tipologies de textos.
 • Mòdul 6: El canó de projecció.
 • Un conjunt de pràctiques comentades pas a pas, amb les s'intercalen explicacions teòriques.
 • Una proposta d'exercicis, que haureu de realitzar i enviar al tutor o tutora del curs.
 • Al final haureu d'elaborar un projecte que caldrà enviar també al tutor o tutora per tal de superar una avaluació positiva del curs.

Coneixements previs

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i destreses bàsiques en el domini d'algun dels entorns Windows, Linux, Solaris o Mac OS X. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear carpetes, copiar fitxers, retallar i enganxar, instal·lar programes, navegar per internet, enviar correu electrònic…

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per ser visualitzats amb els navegadors Mozilla Firefox i Internet Explorer (versió 4 i superiors) amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines disponibles al DVD Materials de Formació).