Projecte

El projecte anirà prenent forma, i concretant-se al llarg del curs, a mesura que es vagin completant les activitats que es proposen en les pràctiques i s'elaborin els exercicis dels diferents mòduls.

En iniciar-vos en la creació d'un bloc i en incitar-vos a escriure-hi regularment, aconseguireu un quadern de bitàcola del curs on es plasmarà tot el procés d'aprenentatge que heu anat seguint: des de les beceroles del món blocaire fins a les més interessants i innovadores aportacions didàctiques d'un bloc d'aula.

El projecte consisteix en donar a conèixer el que has aprés al llarg del curs, els recursos que has anat descobrint i com es podrien aplicar a l’aula. El mitjà que has d’utilitzar per expressar el conjunt del projecte és el bloc de pràctiques que has anat construint al llarg del curs.

Els recursos i les activitats que has d’exposar en el bloc han de tenir un lligam, un fil vertebrador, han de seguir una idea o tenir una idea comuna. Les emocions, la numeració, el cos, les festes, l’entorn,…

No es tracta de cap programació, ni d’una unitat didàctica, ni res de semblant. Com haureu vist al llarg del curs, la quantitat de recursos, d’activitats, d’idees, és pràcticament infinita. Simplement hem intentat que el vostre bloc i les pràctiques o activitats que heu fet tinguin un fil conductor i reflecteixin el que hauràs aprés el llarg del curs.

És a partir d’aquestes premisses que s’articula i defineix el projecte final.

  • El curs té un mitjà prioritari d’expressió que és el bloc de pràctiques que heu creat al llarg del primer mòdul. Aquest serà el “prestatge” on heu de penjar i exposar els vostres treballs.
  • A partir del mòdul 2 (fins el mòdul 6) hi ha un seguit de pràctiques i tasques (imatge, so, internet, etc.) que són (o haurien de ser) la base del vostre projecte final.

El projecte haurà de tenir els següents elements:

1. Explicitar el lligam o fil conductor. Amb una o dues frases és suficient.

2. Exposar 6 activitats diferents. Aquestes activitats han d’estar presents al bloc.

3. Pots utilitzar 4 activitats fetes al llarg del curs i 2 de noves.

4. Cada una de les activitats han d’anar acompanyades d’una petita explicació, fent constar l’objectiu que té, metodologia, temporització, paper dels alumnes, recursos necessaris. Igualment pots afegir qüestions relacionades amb l’atenció a la diversitat o altres que consideris importants.