El meu punt de partida

Els cursos telemàtics curriculars tenen dos objectius generals: contribuir en el desenvolupament de la competència digital dels docents i ajudar a fer un ús pedagògic de les eines digitals a l’aula amb un enfocament competencial.

Aquest primer mòdul us ha de servir per interrelacionar la vostra pràctica i el curs que fareu i pretén, per una banda, orientar en els objectius concrets del curs i, per l’altra, ajudar a prendre consciència del propi punt de partida i, per tant, d’allò que pot ser més rellevant per a cadascun de vosaltres. És per això que l’hem estructurat al voltant de dos eixos:

A. Presentació del curs i les meves expectatives.

B. El meu punt de partida respecte a l’ús metodològic de les eines digitals a l’aula, al centre.A. Presentació del curs i les meves expectatives

Com ja heu llegit a la introducció, aquest curs té unes intencions generals, per a tothom, però de ben segur que cadascun de vosaltres, quan s'ha inscrit, ha pensat que podria adquirir nous coneixements, trobar eines o estratègies innovadores per a la seva aula, compartir inquietuds amb altres companys i companyes…, així doncs, abans de començar amb els mòduls que desenvolupen el curs, us proposem que visiteu i llegiu la pàgina de presentació de cada mòdul, especialment els exercicis/tasques que s'espera que feu i el projecte per a final de curs. I us plantegeu les preguntes següents:

  • Què pot ser especialment útil per a mi i el meu context dels objectius del curs?
  • Quin mòdul em resultarà més complex?


B. El meu punt de partida respecte a l’ús metodològic de les eines digitals a l’aula, al centre

En aquest apartat us demanem que reflexioneu sobre els interrogants següents:


  • He fet servir per a la meva pràctica a l'aula les TAC? De quina manera?
  • Quins avantatges penso que m’aporten a la meva pràctica diària?
  • Quant al centre, què cal fer per afavorir-ne l'ús?
  • Quant al meus coneixements de les eines, en què necessito millorar?Anoteu les vostres reflexions per poder fer-ne ús per a l'exercici i guardeu-ne les notes, perquè en acabar el curs podreu revisar aquestes intencions per veure si s'han complert les expectatives i analitzar els perquès.

Exercici apartat A i B

Escriviu un petit redactat, per posar al Fòrum, que doni resposta als interrogants exposats en aquest apartat i participeu en intercanvis amb les opinions dels companys i companyes que fan el curs amb vosaltres.

Bibliografia

DIRECCIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ BÀSICA I EL BATXILLERAT. Currículum i organització [En línia]. <http://www.xtec.cat/web/curriculum/infantil> [Consulta octubre 2012]