L'àudio

Un altre proposta: les paraules no van soles

Amb aquesta pràctica pretenem treballar la discriminació auditiva. Es tracta de fer un projecte al voltant del so, perquè l'infant s’adoni de la importància que té i la seva presència en tots els àmbits més quotidians de la vida diària: l’olla quan bull, la porta que s’obre i es tanca, algú que puja les escales, els cotxes, etc.

Volem que els nens i nenes s'adonin del que passa al seu voltant a través del so, ja que és una bona manera de fer-los conscients de la quotidianitat on conviuen.

Totes les activitats proposades estan pensades per fer-les en grup gran, de manera que potenciem el treball col·laboratiu del grup classe, primer lloc on els infants aprenen a conviure.

A continuació us presentem diferents propostes per desevolupar aquests aspectes:

 • Escoltar des d'un CD o un arxiu d'àudio, diferents efectes de so: una tempesta, el mar, un gerro que es trenca, etc. Aquests efectes es poden trobar fàcilment a Internet. En la sessió de discriminació auditiva, els nens i les nenes han d’identificar els sons correctament.
 • Aquests mateixos efectes de so permeten inventar una història que els nens han d’anar enfilant segons la seva imaginació. En aquesta activitat és convenient que el mestre prengui alguna nota de manera que al final de la sessió pugui fer memòria de la història i si cal narrar-la de nou. Els nens i les nenes poden fer un dibuix o bé escriure’n algunes frases (segons el nivell).
 • Fer adonar els nens i nenes que hi ha sons a la classe que els són familiars i que, només sentint-los, poden endevinar-ne la procedència. Es tracta de produir sons habituals de la classe: obrir i tancar les finestres o una porta o algun calaix que s'obre o es tanca, un llapis que cau a terra, un guix que pica la pissarra, etc.; i els nens i les nenes han de fer prediccions i endevinar quina ha estat la possible causa.
 • El mestre explica un conte de manera que sigui possible que els nens inventin els efectes sonors. Es poden fer dues versions d’aquesta activitat:
  • en la primera opció, els nens i nenes inventen lliurement les onomatopeies adients a l'història;
  • la segona opció, es tracta d'un treball més elaborat amb onomatopeies ja preparades prèviament (soroll del vent, de trons, una porta que grinyola, etc.). Els alumnes les han d’anar inserint a mesura que convingui segon el desenvolupament del conte.
 • Escoltar un conte tota la classe parant atenció a tots els elements sonors que el componen: paraules, música, sons i silenci.
 • Com a treball més adient per a racons o com activitat individual es pot fer escoltar un conte o una música. Els exercicis que es poden desenvolupar a partir d’aquí són:
  1. complimentar una fitxa on es demana la identificació del diferents protagonistes del conte escoltat o triar el dibuix més adient per il·lustrar la cançó.
  2. fer un dibuix lliure del conte o la cançó, o bé pintar-ne algun de preparat.
  3. omplir una fitxa on els alumnes hauran d'identificar els diferents elements que produeixen efectes sonors i que surten al conte.
  4. a partir de Cicle Inicial es pot treballar la comprensió oral mitjançant preguntes sobre el text.
 • La música és un element molt important. Amb un CD o bé si teniu ordinador a la classe, amb diferents tipus de música, els nens han de dir per a quin tipus d’història serien adequades: música divertida, de por, de suspens, trista, etc. Poden també, a partir de cicle inicial, buscar una petita història per a cada música. També es pot buscar la música més adient per a algun text, però a aquestes edats la tria s'ha de limitar a tres o quatre músiques com a molt.