Aprendre a conviure i habitar el món

L'ús del vídeo permet treballar aquells aspectes referents a la convivència, el treball col.laboratiu i afavoreix l'integració de cada alumne al grup, a la vegada que fomenta l’autoestima de l’alumnat. Per altra banda el vídeo permet desenvolupar projectes creatius oberts de tot tipus, des de trucs d’imatge a reportatges socials.

En aquest mòdul, també coneixerem diferents projectes que permeten fer xarxa i treballar conjuntament amb alumnes d'altres escoles.

Objectius

  • Utilitzar eines de vídeo i d'àudio que permetin treballar amb els nostres alumnes la convivència en la diversitat, avançar en la relació amb els altres i resoldre els conflictes.
  • Conèixer projectes que ajudin als alumnes a comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia personal, cap a la col.laboració amb el grup i cap a la integració social.

Continguts

  1. El vídeo com a mitjà per captar la realitat i també reproduir-la.
  2. L'àudio com a eina per reconèixer i enregistrar sons de l'entorn i com a mitjà per expressar-se i col.laborar amb el grup.
  3. El Jclic: un recurs amb activitats que permeten als nostres alumnes conèixer el món on vivim.
  4. Els Projectes telemàtics: una manera d'aprendre amb els altres.

Pràctiques