Tipologia de textos

Textos expositius

Els textos expositius són aquells que tenen per funció transmetre nous coneixements.

A Educació Infantil us proposem treballar les descripcions, que poden servir de base per a treballar la descoberta de l'entorn.

Activitats tancades

Les endevinalles són un bon recurs per treballar la descripció. La paraula clau n'és la solució, i tant si partim de l'endevinalla ja construïda per trobar la solució, com si en volem crear una, necessiteu tenir molt clares les seves característiques: com és, per a què serveix, de què està feta, on la trobem, etc.

Les endevinalles que trobem a l'Edu365, sobretot el contingut de les pistes, ens poden servir de punt de partida per entendre la necessitat de conèixer les característiques d'allò que hem decidit que serà la solució.

endev.jpg

Penseu que és una bona activitat per fer amb tot el grup classe mitjançant la utilització del canó de projecció.

Activitats fetes amb l'alumnat

  • Treball d'un grup classe elaborat en format presentació, on es combinen textos explicatius amb fotografies.
  • Divertit treball d'abecedari on cada alumne es fa seva una lletra, fa un dibuix i escriu una frase relacionada.
  • Podeu donar una ullada a la pàgina El mar. És la materialització d'un projecte realitzat en una aula de P5, on s'utilitza el text expositiu.