El món et parla

El món et parla és un conjunt de tres projectes JClic adreçats als tres cursos d'educació infantil podent-se utilitzar també per educació especial i aula d'acollida.

Estan creat a base de dibuixos molt senzills que intenten donar suport a un conjunt de sons organitzats en 9 temes, amb 10 audicions cada una. Cada un dels tres projectes és adequat per a un nivell d'Educació Infantil

  • El món et parla 1: Presenta cada tema organitzat en 2 parts. La primera (una activitat) de reconeixement i relació imatge-so, i la segona (10 activitats) on hi ha un so i s'ha de relacionar amb la seva imatge.
  • El món et parla 2: Demana als nens escoltar una pregunta i respondre segons el dibuix que s'observa. La resposta es fa amb unes tires de paraules que estan barrejades i s'han d'organitzar correctament. En clicar cada una de les paraules se sent la paraula, la qual cosa facilita la lectura als nens i nenes que encara no saben llegir.
    Aquesta activitat permet fer un bon estudi de la frase, conservant l'article, nom, verb i complement.
    Quan es confegeix correctament se sent la frase i el soroll que la representa.
  • El món et parla 3: Es tracta d'escoltar l'endevinalla tot llegint-la i clicar en primera opció la resposta correcta. Quan desapareixen totes les opcions no valides se sent el so que la representa.
    Les endevinalles es poden memoritzar, escriure, llegir-les en veu alta…

El món et parla 1 El món et parla 1

El món et parla 1 El món et parla 1

Accediu des de edu365.cat | infantil | l'entorn | el món et parla 1, edu365.cat | infantil | llegir i escriure | el món et parla 2 i 3 o bé des de la zonaClic: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3330