Aprendre a pensar i a comunicar

Tal com s'indica en el desenvolupament de les competències bàsiques plantejades en el currículum, les TAC ajuden als alumnes a millorar i desenvolupar totes aquelles capacitats que tenen a veure tant amb la llengua oral com amb el llenguatge matemàtic. La finalitat d'aquest mòdul és donar a conèixer diferents webs i recursos d'internet que permetin als nostres alumnes tenir una millor competència tant lingüística com matemàtica.

Objectius

  • Familiaritzar-se amb els recursos del portal edu3.cat per tal d'ajudar als alumnes a progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
  • Conèixer webs que ajudin als alumnes a iniciar-se en les habilitats màtemàtiques bàsiques.
  • Aprendre a utilitzar eines d'audio que permetin estimular als alumnes a pensar, crear i elaborar explicacions sobre diferents fets, vivències…que vulguin comunicar.

Continguts

  1. La recerca de recursos del portal edu3.cat.
  2. Gravació de veu amb el programa audacity.
  3. Presentació de diferents portals i web educatives amb recursos per treballar la comprensió i expressió orals i el llenguatge matemàtic.

Pràctiques