Una proposta: discriminació auditiva

Es treballarà el programa Audacity. Si no el teniu instal·lat al vostre ordinador podeu trobar ajuda per fer-ho a: http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines.htm#so

Un bon ensinistrament i aprenentatge en la discriminació auditiva que, d'altra banda, només es realitza a les sessions d’educació musical, ajuda, i molt, a millorar aspectes d’ortografia, dicció i comprensió auditiva en àrees de llenguatge.

Per tant amb aquesta pràctica us proposem un seguit d'activitats per treballar la discriminació auditiva amb l'alumnat, d'una manera molt personalitzada segons les capacitats i necessitats de cadascun dels nens i nenes. Al mercat, hi ha nombrosos paquets pedagògics, sobretot adreçats a l'educació musical, que treballen la discriminació auditiva mitjançant imatges impreses plenes de color i sons enregistrats en un CD, però molt sovint no són com nosaltres voldríem ni omplen les necessitats dels nostres alumnes.

Per començar seria aconsellable començar amb el propi cos, escoltant la veu dels companys de classe i jugant a reconèixer qui és qui, tant les veus dels companys com les dels diferents mestres que treballen amb l'alumne.

Per aquest motiu us proposem fer una gravació de la veu dels vostres alumnes mitjançant l'ordinador (també es pot fer mitjançant un mp3 i després recuperar els arxius enregistrats a l'ordinador).

Aquesta és una activitat apropiada per fer en grups de 3 o 4 alumnes i per racons. El material que necessitareu és un ordinador amb micròfon i altaveus i el programa Audacity instal·lat.

S'explica als alumnes que aneu a enregistra-los la pròpia veu, per jugar a comprovar si els companys els reconeixen quan ho sentin. Per tant, es tracta de que els propis alumnes triïn què diran ("Hola! Sabeu qui sóc?, sóc de la classe de primer…, etc.). D'aquesta manera, podran comprovar la importància de saber què volen dir abans de gravar la seva veu i que ho han de fer de manera clara i sense presses.

Per fer l'enregistrament necessitareu un ordinador multimèdia (micròfon inclòs) i el programa Audacity. Amb aquests elements procedireu a l'enregistrament seguint els passos següents:

  • Obriu el programa Audacity.
  • Seleccioneu l'origen del so que voleu gravar, micròfon, tal i com es mostra en la imatge següent.

auda3.jpg

  • Premeu el botó d'Enregistrar i comenceu la gravació. Per finalitzar-la premeu el botó d'Aturar. Per escoltar-ne el resultat obtingut premeu el botó Reprodueix.

auda4.jpg

  • Finalment, quan la gravació sigui definitiva, accediu al menú Fitxer | Exporta com a mp3 i exporteu el fitxer com un únic arxiu d'àudio, i el deseu a l'ordinador.

Procediu de la mateixa manera amb cadascun dels alumnes del grup, i després dels diferents grups. Un cop finalitzada aquesta fase, ja teniu les veus de tots els alumnes de la classe enregistrada.

A partir d'aquí començaria el treball de discriminació auditiva, que es pot realitzar de moltes maneres.

  • Enregistreu els diferents arxius creats en un CD d'àudio, i els deixeu escoltar als alumnes que, alçant la ma si ho han descobert, poden dir per torn qui és el company que parla.
  • Es pot complementar el joc amb una fotografia plastificada de cada alumne. Amb les fotografies, es pot treballar per racons o en petits grups, que escoltin algunes veus i apartin i ordenin les fotografies.
  • Si és disposa de més d'una fotografia per alumne, es poden fer grups a la classe i que escoltin 5 veus i les seleccionin de totes les fotografies i les ordenin.

Aquest treball de discriminació auditiva, pot continuar amb sons de objectes de l'aula, una porta que es tanca, picar a la porta, remenar els llapis de colors, arrossegar una cadira, tossir, etc. Es pot procedir de la forma abans indicada per enregistrar els sons (però sense els alumnes) i un cop creat el CD d'àudio, treballar amb els nens.

Més endavant, es pot procedir a fer enregistraments a l'exterior de l'aula, com a la resta de l'escola, anar al carrer, etc., i seguir amb sons d'animals, d'altres objectes quotidians, casolans, etc.

El treball de discriminació es pot dur a terme a l'aula amb tot el grup classe o en grups petits, una altre opció pot ser la combinació de l'audició dels sons relacionant-los amb imatges, dibuixos, fotografies, etc.